(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhờ Ủy ban nhân dân tỉnh hổ trợ xử lí vấn đề đường đi
Người hỏi : Từ Ngọc Hải     Số điện thoại: 0973XXX972     Email:      Địa chỉ: Tổ 9, ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/09/2023 - 19 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 11/09/2023 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là Từ Ngọc Ẩn, tổ 9, ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Nguyên vào ngày 20/12/2021, tôi được Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 665261, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08413 cho thửa đất số 459, tờ bản đồ số 12 (BDD2005) tại ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích thửa đất 1.646m2, trong đó 300m2 đất ở nông thôn, 1.3462m2 đất trồng cây lâu năm, trong đó phần tiếp giáp với đường bờ kênh là 2,79m, chiều dài tiếp giáp đất ông Buol là 48,99m, ông Sinh là 55m. Đây là phần đất tôi được nhận thừa kế từ cha mẹ tôi và tôi đã ở trên đất từ năm 1967 đến nay.

Khoảng tháng 6/2023, ấp có chủ trương làm đường bê tông con đường từ kênh đi qua nhà tôi ra phía sau xuống trạm bơm cho các hộ phía trong đi lại được dễ dàng. Gia đình tôi và các hộ phía trong đều đồng ý và nộp tiền để chuẩn bị làm nhưng ông Sinh, ông Buol lại không đồng ý và nghiêm trọng hơn ông Sinh cùng ông Buol còn dùng lưới B40 kéo ngang rào lại không cho gia đình tôi và các hộ phía trong đi ra đường bờ kênh. Tôi đã nhờ ban ấp tới mở rào ra để đi thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Ban ấp đến mở ra một lần nữa thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Tôi đã làm đơn gởi Ủy ban nhân xã giải quyết, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất mà không xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Buol, ông Sinh. Kết quả hòa giải tại xã không thành, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn tôi nộp đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để giải quyết.

Tôi nhờ luật sư tư vấn và luật sư hướng dẫn nộp đơn thưa hai gia đình ông Sinh và ông Buol rào chắn trái phép gửi ủy ban nhân nhân xã Phước Chỉ ngày 21/8/2023 nhưng đền nay xã không giải quyết ngó lơ.

Chín hộ dân phía trong không có đường đi lại phải đi bờ ruộng khi trời mưa không thể đi lại vì đường bờ ruộng nhỏ mêm gây khó khăn và té mương, ruộng.

Tôi nhờ ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ 9 hộ dân phía trong chúng tôi xử lí hai gia đình ông Sinh, Buol và mở rào cho chúng toi đi lại.

ủy ban nhân dân xã làm ngơ với sự việc này, chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi cũng là con dân của xã mà, chúng tôi rất khó khăn trong việc đi lại và sản xuất.

Chúng Tôi cầu xin ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ. Chúng tôi chân thành cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 15/09/2023 - 10 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/Bà!

Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng đã nhận được câu hỏi của Ông/Bà và trả lời Ông/Bà như sau:

Sau khi nhận được phản ánh kiến nghị của Ông/Bà, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Chỉ kiểm tra, xác minh và trả lời phản ánh kiến nghị của Ông/Bà tại Công văn số 131/BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Phước Chỉ về việc báo cáo giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (đường đi ) của Từ Ngọc Ẩn và ông Mang Văn Sinh Và Ông Diêu Văn Buôl tại thửa đất số 459,  tờ 12 ( BĐ 2005 ) xã Phước Chỉ (đính kèm văn bản).

Trân trọng!

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhờ Ủy ban nhân dân tỉnh hổ trợ xử lí vấn đề đường đi
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là Từ Ngọc Ẩn, tổ 9, ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Nguyên vào ngày 20/12/2021, tôi được Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 665261, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08413 cho thửa đất số 459, tờ bản đồ số 12 (BDD2005) tại ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích thửa đất 1.646m2, trong đó 300m2 đất ở nông thôn, 1.3462m2 đất trồng cây lâu năm, trong đó phần tiếp giáp với đường bờ kênh là 2,79m, chiều dài tiếp giáp đất ông Buol là 48,99m, ông Sinh là 55m. Đây là phần đất tôi được nhận thừa kế từ cha mẹ tôi và tôi đã ở trên đất từ năm 1967 đến nay.

Khoảng tháng 6/2023, ấp có chủ trương làm đường bê tông con đường từ kênh đi qua nhà tôi ra phía sau xuống trạm bơm cho các hộ phía trong đi lại được dễ dàng. Gia đình tôi và các hộ phía trong đều đồng ý và nộp tiền để chuẩn bị làm nhưng ông Sinh, ông Buol lại không đồng ý và nghiêm trọng hơn ông Sinh cùng ông Buol còn dùng lưới B40 kéo ngang rào lại không cho gia đình tôi và các hộ phía trong đi ra đường bờ kênh. Tôi đã nhờ ban ấp tới mở rào ra để đi thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Ban ấp đến mở ra một lần nữa thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Tôi đã làm đơn gởi Ủy ban nhân xã giải quyết, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất mà không xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Buol, ông Sinh. Kết quả hòa giải tại xã không thành, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn tôi nộp đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để giải quyết.

Tôi nhờ luật sư tư vấn và luật sư hướng dẫn nộp đơn thưa hai gia đình ông Sinh và ông Buol rào chắn trái phép gửi ủy ban nhân nhân xã Phước Chỉ ngày 21/8/2023 nhưng đền nay xã không giải quyết ngó lơ.

Chín hộ dân phía trong không có đường đi lại phải đi bờ ruộng khi trời mưa không thể đi lại vì đường bờ ruộng nhỏ mêm gây khó khăn và té mương, ruộng.

Tôi nhờ ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ 9 hộ dân phía trong chúng tôi xử lí hai gia đình ông Sinh, Buol và mở rào cho chúng toi đi lại.

ủy ban nhân dân xã làm ngơ với sự việc này, chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi cũng là con dân của xã mà, chúng tôi rất khó khăn trong việc đi lại và sản xuất.

Chúng Tôi cầu xin ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ. Chúng tôi chân thành cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là Từ Ngọc Ẩn, tổ 9, ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Nguyên vào ngày 20/12/2021, tôi được Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 665261, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08413 cho thửa đất số 459, tờ bản đồ số 12 (BDD2005) tại ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích thửa đất 1.646m2, trong đó 300m2 đất ở nông thôn, 1.3462m2 đất trồng cây lâu năm, trong đó phần tiếp giáp với đường bờ kênh là 2,79m, chiều dài tiếp giáp đất ông Buol là 48,99m, ông Sinh là 55m. Đây là phần đất tôi được nhận thừa kế từ cha mẹ tôi và tôi đã ở trên đất từ năm 1967 đến nay.

Khoảng tháng 6/2023, ấp có chủ trương làm đường bê tông con đường từ kênh đi qua nhà tôi ra phía sau xuống trạm bơm cho các hộ phía trong đi lại được dễ dàng. Gia đình tôi và các hộ phía trong đều đồng ý và nộp tiền để chuẩn bị làm nhưng ông Sinh, ông Buol lại không đồng ý và nghiêm trọng hơn ông Sinh cùng ông Buol còn dùng lưới B40 kéo ngang rào lại không cho gia đình tôi và các hộ phía trong đi ra đường bờ kênh. Tôi đã nhờ ban ấp tới mở rào ra để đi thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Ban ấp đến mở ra một lần nữa thì ông Buol, ông Sinh lại rào lại. Tôi đã làm đơn gởi Ủy ban nhân xã giải quyết, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất mà không xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Buol, ông Sinh. Kết quả hòa giải tại xã không thành, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn tôi nộp đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để giải quyết.

Tôi nhờ luật sư tư vấn và luật sư hướng dẫn nộp đơn thưa hai gia đình ông Sinh và ông Buol rào chắn trái phép gửi ủy ban nhân nhân xã Phước Chỉ ngày 21/8/2023 nhưng đền nay xã không giải quyết ngó lơ.

Chín hộ dân phía trong không có đường đi lại phải đi bờ ruộng khi trời mưa không thể đi lại vì đường bờ ruộng nhỏ mêm gây khó khăn và té mương, ruộng.

Tôi nhờ ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ 9 hộ dân phía trong chúng tôi xử lí hai gia đình ông Sinh, Buol và mở rào cho chúng toi đi lại.

ủy ban nhân dân xã làm ngơ với sự việc này, chúng tôi rất bức xúc, chúng tôi cũng là con dân của xã mà, chúng tôi rất khó khăn trong việc đi lại và sản xuất.

Chúng Tôi cầu xin ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ. Chúng tôi chân thành cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: