(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cấp HỘ chiếu
Người hỏi : Nguyễn Chí Linh      Số điện thoại: 0388XXX954     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/09/2023 - 19 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 11/09/2023 - 08 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi: Dạ thưa cơ quan nhà nước.tôi tên Nguyễn Chí Linh.tôi có đăng ký làm hộ chiếu lần đầu.số là G01.108.0002308120039.số CCCD.080091004320. Tôi ĐK nay gần một tháng rồi.sao vẫn chưa có ạ. Xin cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/09/2023 - 10 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp hộ chiếu của anh/ chị được trả qua đường bưu điện ngày 07/9/2023.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cấp HỘ chiếu
 Nội dung câu hỏi: Dạ thưa cơ quan nhà nước.tôi tên Nguyễn Chí Linh.tôi có đăng ký làm hộ chiếu lần đầu.số là G01.108.0002308120039.số CCCD.080091004320. Tôi ĐK nay gần một tháng rồi.sao vẫn chưa có ạ. Xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Dạ thưa cơ quan nhà nước.tôi tên Nguyễn Chí Linh.tôi có đăng ký làm hộ chiếu lần đầu.số là G01.108.0002308120039.số CCCD.080091004320. Tôi ĐK nay gần một tháng rồi.sao vẫn chưa có ạ. Xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: