(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải trình và phản hồi CV 2864 ngày 08/9/2023 của VP Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN     Số điện thoại: 0363XXX767     Email:      Địa chỉ: số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/09/2023 - 12 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 12/09/2023 - 14 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Phạm Công Lợi sinh ngày 25/5/1975, CCCD: 072075005143, cấp 25/4/2021, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp và bà Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 10/11/1979, CCDD: 072179000143, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp. Cùng ngụ địa chỉ: số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0363.44.57.67/0984.403.383.

Căn cứ Công văn số 2864/VPĐKĐĐ –HCTH ngày 08/9/2023 của ông Trần Quang Khải – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ TP Tây Ninh về việc trả lời đơn của ông Phạm Công Lợi  và bà Nguyễn Thị Kim Quyên ngụ số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về việc “Không cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp cho ông/bà: Mai Thanh Thảo và Trang Khánh Phát đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 22/8/2023 tại VPCC Lương Tâm Thanh cho ông Trang Chí Hào, sinh ngày 08/4/1993, CCCD:072093012284.Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 1, Phường II, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”(viết tắt là Công văn 2864- văn bản này được vợ chồng chúng tôi nhận được theo hình thức chuyển fax nhanh lúc 16h57’ ngày 11/9/2023).

Tóm lại, căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về việc Toà án đã thụ lý đơn và tiếp nhận vụ việc đề nghị huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp (Thông báo số 112 và Quyết định 114 đính kèm) thì Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sẽ không ban hành các Quyết định ngăn chặn như các trường hợp khác, do vậy việc chúng tôi đã nộp Thông báo số 112 ngày 31/8/2023 (khi nộp đơn) và Quyết định 114, Bản tự khai khi làm việc với Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sáng 11/9/2023 đã đủ điều kiện đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh  “chưa cấp GCNQSD đất và chưa tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp ngày 27/9/2016 (SPH: CĐ 063227. SVS: CH 04888) giữa ông Trang Khánh Phát và và Mai Thanh Thảo (Bên bán) với ông Trang Chí Hào (Bên mua), vụ việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở tuyên xử và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp.

Đính kèm: Quyết định 114, Bản tự khai ngày 11/9/2023; GM triệu tập lần 2 ngày 15/9/2023,TB 112, QĐ 114.

Trân trọng kính chào./.

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 15/09/2023 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Ngày 08/9/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả lời ông Phạm Công Lợi và bà Nguyễn Thị Kim Quyên tại Công văn số 2864/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 08/9/2023. Nội dung: Để có cơ sở thực hiện việc ông Phạm Công Lợi và bà Nguyễn Thị Kim Quyên yêu cầu ngăn chặn, cũng như từ chối việc đăng ký biến động, chuyển dịch tài sản là quyền sử dụng đất của ông Trang Khánh Phát và bà Mai Thanh Thảo sang cho ông Trang Chí Hào, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh đề nghị ông Lợi và bà Quyên cung cấp thêm các văn bản hoặc quyết định ngăn chặn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định, để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh thực hiện việc ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do: Căn cứ khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Việc ông Phạm Công Lợi và bà Nguyễn Thị Kim Quyên khởi kiện ông Trang Khánh Phát và bà Mai Thanh Thảo theo thông báo số 112/TB-TA ngày 29/8/2023, nội dung là “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, nhưng thực tế là khởi kiện “tranh chấp hợp đồng vai tài sản và góp hụi”, yêu cầu vợ chồng ông Trang Khánh Phát và bà Mai Thanh Thảo trả khoản nợ 1.590.000.000 đồng. Hiện nay, TAND thành phố Tây Ninh đã chuyển vụ việc sang hòa giải.

Căn cứ khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Từ những cơ sở trên, trường hợp ông Phạm Công Lợi và bà Nguyễn Thị Kim Quyên yêu cầu ngăn chặn chỉnh lý biến động thực hiện hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Trang Khánh Phát và bà Mai Thanh Thảo cho ông Trang Chí Hào tại thửa đất số 128, tờ bản đồ 81 với diện tích 246,4 m2, tọa lạc tại phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là chưa đủ điều kiện.

Đề nghị ông Phạm Công Lợi và bà Nguyễn Thị Kim Quyên cung cấp thêm các văn bản hoặc quyết định ngăn chặn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định, để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh thực hiện việc ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải trình và phản hồi CV 2864 ngày 08/9/2023 của VP Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Phạm Công Lợi sinh ngày 25/5/1975, CCCD: 072075005143, cấp 25/4/2021, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp và bà Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 10/11/1979, CCDD: 072179000143, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp. Cùng ngụ địa chỉ: số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0363.44.57.67/0984.403.383.

Căn cứ Công văn số 2864/VPĐKĐĐ –HCTH ngày 08/9/2023 của ông Trần Quang Khải – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ TP Tây Ninh về việc trả lời đơn của ông Phạm Công Lợi  và bà Nguyễn Thị Kim Quyên ngụ số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về việc “Không cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp cho ông/bà: Mai Thanh Thảo và Trang Khánh Phát đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 22/8/2023 tại VPCC Lương Tâm Thanh cho ông Trang Chí Hào, sinh ngày 08/4/1993, CCCD:072093012284.Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 1, Phường II, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”(viết tắt là Công văn 2864- văn bản này được vợ chồng chúng tôi nhận được theo hình thức chuyển fax nhanh lúc 16h57’ ngày 11/9/2023).

Tóm lại, căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về việc Toà án đã thụ lý đơn và tiếp nhận vụ việc đề nghị huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp (Thông báo số 112 và Quyết định 114 đính kèm) thì Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sẽ không ban hành các Quyết định ngăn chặn như các trường hợp khác, do vậy việc chúng tôi đã nộp Thông báo số 112 ngày 31/8/2023 (khi nộp đơn) và Quyết định 114, Bản tự khai khi làm việc với Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sáng 11/9/2023 đã đủ điều kiện đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh  “chưa cấp GCNQSD đất và chưa tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp ngày 27/9/2016 (SPH: CĐ 063227. SVS: CH 04888) giữa ông Trang Khánh Phát và và Mai Thanh Thảo (Bên bán) với ông Trang Chí Hào (Bên mua), vụ việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở tuyên xử và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp.

Đính kèm: Quyết định 114, Bản tự khai ngày 11/9/2023; GM triệu tập lần 2 ngày 15/9/2023,TB 112, QĐ 114.

Trân trọng kính chào./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Phạm Công Lợi sinh ngày 25/5/1975, CCCD: 072075005143, cấp 25/4/2021, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp và bà Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh ngày 10/11/1979, CCDD: 072179000143, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp. Cùng ngụ địa chỉ: số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0363.44.57.67/0984.403.383.

Căn cứ Công văn số 2864/VPĐKĐĐ –HCTH ngày 08/9/2023 của ông Trần Quang Khải – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ TP Tây Ninh về việc trả lời đơn của ông Phạm Công Lợi  và bà Nguyễn Thị Kim Quyên ngụ số 165, đường 786, Khu phố 5, Phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về việc “Không cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp cho ông/bà: Mai Thanh Thảo và Trang Khánh Phát đã ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 22/8/2023 tại VPCC Lương Tâm Thanh cho ông Trang Chí Hào, sinh ngày 08/4/1993, CCCD:072093012284.Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố 1, Phường II, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”(viết tắt là Công văn 2864- văn bản này được vợ chồng chúng tôi nhận được theo hình thức chuyển fax nhanh lúc 16h57’ ngày 11/9/2023).

Tóm lại, căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về việc Toà án đã thụ lý đơn và tiếp nhận vụ việc đề nghị huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp (Thông báo số 112 và Quyết định 114 đính kèm) thì Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sẽ không ban hành các Quyết định ngăn chặn như các trường hợp khác, do vậy việc chúng tôi đã nộp Thông báo số 112 ngày 31/8/2023 (khi nộp đơn) và Quyết định 114, Bản tự khai khi làm việc với Toà án nhân dân Thành phố Tây Ninh sáng 11/9/2023 đã đủ điều kiện đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh  “chưa cấp GCNQSD đất và chưa tính thuế chuyển nhượng QSDĐ đối với hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 128, TBĐ số 81 với diện tích 246,4m2 (trong đó Đất TC: 201,5m2 - CLN: 44,9m2), tọa lạc Phường I, Thành phố Tây Ninh do UBND TP. Tây Ninh cấp ngày 27/9/2016 (SPH: CĐ 063227. SVS: CH 04888) giữa ông Trang Khánh Phát và và Mai Thanh Thảo (Bên bán) với ông Trang Chí Hào (Bên mua), vụ việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở tuyên xử và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp.

Đính kèm: Quyết định 114, Bản tự khai ngày 11/9/2023; GM triệu tập lần 2 ngày 15/9/2023,TB 112, QĐ 114.

Trân trọng kính chào./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: