(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lần 2: câu hỏi ngày 02/3/2022 chuyển mục đích phù hợp kế hoạch đất ở tại huyện tân biên , tây ninh
Người hỏi : trienchieutanbien     Số điện thoại: 0336XXX015     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/04/2022 - 07 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 08/04/2022 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi : -SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Tôi có thửa đất , diện tích 2357 m2 ( Loại đất : đất trồng lúa nước còn lại ) tọa lạc tại ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vị Trí thửa đất tôi phù hợp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên là quy hoạch đất ở nông thôn , theo quyết định số 3743 QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh  ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên.

Tôi có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa nước còn lại sang đất ở nông thôn  với diện tích 2357 m2 ( toàn bộ thửa đất tôi là phù hợp kế hoạch đất ở nông thôn năm 2022)

Vậy cho tôi được hỏi tôi chuyển toàn bộ diện tích LUK sang ONT  ( 2357m2 ) thủ tục xin chuyển 1 lần được không. Hay phải làm hồ sơ chuyển mục đích nhiều lần. Và cho tôi hỏi  chuyển mục đích có giới hạn diện tích tối đa chuyển mục đích đất ở là bao nhiêu , theo quy định nào của pháp luật .Tôi cam kết chuyển mục chuyển không nhằm mục đích tách thửa phân lô Trong khi chỉ tiêu của năm 2022 vẫn còn thiếu . Chuyển mục đích người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật , có nguồn thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Được UBND huyện Tân Biên  trả lời:
 Nội dung câu trả lời:
UBND huyện trả lời câu hỏi của ông bà như sau: đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Nông nghiệp sang đất ở nông thôn với diện tích lớn, UBND huyện đã có văn bản xin ý hướng dẫn đối với các hồ sơ xin chuyển mục đích với diện tích lớn. Sau khi có văn bản phúc đáp của Sở TNMT, UBND huyện sẽ hướng dẫn ông bà thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Mong được Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Tây Ninh trả lời bằng văn bản để tôi có cơ sở  lên hệ phòng tài nguyên môi trường huyện Tân Biên

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 08/04/2022 - 14 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 52; Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích LUK sang ONT phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, còn căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (đối với các địa bàn có lập quy hoạch) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt để làm căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó: Đã xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn cấp huyện; xác định loại đất cần chuyển mục đích; xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án.

Nhu cầu sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong trong Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó đã quy định: “Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính”.

Từ những căn cứ nêu trên cho thấy đối với thửa đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; ngoài ra còn căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (đối với các địa bàn có lập quy hoạch) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không quy định diện tích tối đa được phép chuyển mục đích đất mà phụ thuộc vào nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định.

Cụ thể về: Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện; Cơ quan thực hiện; Kết quả thực hiện; Phí, Lệ phí; Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; Yêu cầu, điều kiện; Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính có thể tham khảo tại Thủ tục 03 thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/; Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/.

Trân trọng!

 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lần 2: câu hỏi ngày 02/3/2022 chuyển mục đích phù hợp kế hoạch đất ở tại huyện tân biên , tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi : -SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Tôi có thửa đất , diện tích 2357 m2 ( Loại đất : đất trồng lúa nước còn lại ) tọa lạc tại ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vị Trí thửa đất tôi phù hợp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên là quy hoạch đất ở nông thôn , theo quyết định số 3743 QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh  ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên.

Tôi có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa nước còn lại sang đất ở nông thôn  với diện tích 2357 m2 ( toàn bộ thửa đất tôi là phù hợp kế hoạch đất ở nông thôn năm 2022)

Vậy cho tôi được hỏi tôi chuyển toàn bộ diện tích LUK sang ONT  ( 2357m2 ) thủ tục xin chuyển 1 lần được không. Hay phải làm hồ sơ chuyển mục đích nhiều lần. Và cho tôi hỏi  chuyển mục đích có giới hạn diện tích tối đa chuyển mục đích đất ở là bao nhiêu , theo quy định nào của pháp luật .Tôi cam kết chuyển mục chuyển không nhằm mục đích tách thửa phân lô Trong khi chỉ tiêu của năm 2022 vẫn còn thiếu . Chuyển mục đích người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật , có nguồn thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Được UBND huyện Tân Biên  trả lời:
 Nội dung câu trả lời:
UBND huyện trả lời câu hỏi của ông bà như sau: đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Nông nghiệp sang đất ở nông thôn với diện tích lớn, UBND huyện đã có văn bản xin ý hướng dẫn đối với các hồ sơ xin chuyển mục đích với diện tích lớn. Sau khi có văn bản phúc đáp của Sở TNMT, UBND huyện sẽ hướng dẫn ông bà thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Mong được Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Tây Ninh trả lời bằng văn bản để tôi có cơ sở  lên hệ phòng tài nguyên môi trường huyện Tân Biên
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi : -SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Tôi có thửa đất , diện tích 2357 m2 ( Loại đất : đất trồng lúa nước còn lại ) tọa lạc tại ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vị Trí thửa đất tôi phù hợp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên là quy hoạch đất ở nông thôn , theo quyết định số 3743 QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh  ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Biên.

Tôi có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa nước còn lại sang đất ở nông thôn  với diện tích 2357 m2 ( toàn bộ thửa đất tôi là phù hợp kế hoạch đất ở nông thôn năm 2022)

Vậy cho tôi được hỏi tôi chuyển toàn bộ diện tích LUK sang ONT  ( 2357m2 ) thủ tục xin chuyển 1 lần được không. Hay phải làm hồ sơ chuyển mục đích nhiều lần. Và cho tôi hỏi  chuyển mục đích có giới hạn diện tích tối đa chuyển mục đích đất ở là bao nhiêu , theo quy định nào của pháp luật .Tôi cam kết chuyển mục chuyển không nhằm mục đích tách thửa phân lô Trong khi chỉ tiêu của năm 2022 vẫn còn thiếu . Chuyển mục đích người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật , có nguồn thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Được UBND huyện Tân Biên  trả lời:
 Nội dung câu trả lời:
UBND huyện trả lời câu hỏi của ông bà như sau: đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Nông nghiệp sang đất ở nông thôn với diện tích lớn, UBND huyện đã có văn bản xin ý hướng dẫn đối với các hồ sơ xin chuyển mục đích với diện tích lớn. Sau khi có văn bản phúc đáp của Sở TNMT, UBND huyện sẽ hướng dẫn ông bà thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Mong được Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Tây Ninh trả lời bằng văn bản để tôi có cơ sở  lên hệ phòng tài nguyên môi trường huyện Tân Biên
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: