(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vệ sinh an toàn thực phẩm
Người hỏi :      Số điện thoại: 0986XXX611     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/03/2022 - 10 Giờ 27 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Ông/bà vui lòng cung cấp thêm thông tin về địa chỉ quán để đơn vị tiếp nhận thực hiện chuyển xử lý. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vệ sinh an toàn thực phẩm
 Nội dung câu hỏi: Cho hỏi Quán ăn tên Bò Nướng 1988 trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 đã đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa? 
khi đi ăn ở quán vô tình tôi thấy nhân viên bóc tay không vào đồ ăn mang ra và chưa đảm bảo thực hiện đúng 5K
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho hỏi Quán ăn tên Bò Nướng 1988 trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 đã đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa? 
khi đi ăn ở quán vô tình tôi thấy nhân viên bóc tay không vào đồ ăn mang ra và chưa đảm bảo thực hiện đúng 5K
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: