(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy liên vận VN Cam Lào
Người hỏi : Cty Nhật Quang     Số điện thoại: 0916XXX935     Email:      Địa chỉ: Long Thành Nam, Hoà Thành
Ngày hỏi: 31/03/2022 - 15 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 31/03/2022 - 15 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi, thời điểm này đã cấp lại giấy phép liên vận cho xe cá nhân đi Cam Lào chưa vậy ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 04/04/2022 - 07 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GTVT đã chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn, trả lời câu hỏi;

- Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy) đã điện thoại hướng dẫn trực tiếp cho đơn vị vào lúc 07 giờ 16 phút ngày 04/4/2022.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy liên vận VN Cam Lào
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi, thời điểm này đã cấp lại giấy phép liên vận cho xe cá nhân đi Cam Lào chưa vậy ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi, thời điểm này đã cấp lại giấy phép liên vận cho xe cá nhân đi Cam Lào chưa vậy ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: