(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi đáp về thi sát hạch viên chức 2021-2022
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0589XXX937     Email:      Địa chỉ: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/03/2022 - 16 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 01/04/2022 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Thầy/ Cô cho em hỏi đã có kết quả trúng tuyển đợt thi sát hạch viên chức ngày 26/02/2022 chưa ạ? Và Nếu chưa có thì sau bao lâu kể từ ngày dự thi thí sinh nhận được kết quả ạ?  Vì đã qua một tháng kể từ ngày thi mà các thí sinh chúng em vẫn chưa nhận được thông báo kết quả. Mong nhận được phản hồi sớm từ phía Thầy/ Cô, vì nếu thi trượt thì thí sinh chúng em còn tìm cơ hội việc làm khác ạ, vì thời điểm thông báo tuyển dụng đến nay đã là 5 tháng và thí sinh đang chờ trong tình trạng thất nghiệp ạ! Cảm ơn Thầy/ Cô đã dành thời gian xem xét ạ!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 06/04/2022 - 10 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

  Căn cứ  Điều 16 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

Điều 16: Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

1. Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.”

Vậy, sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 thì chậm nhất 05 ngày làm việc thì Hội đồng tuyển dụng sẽ báo cáo với người đứng đầu cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng xem xét và công nhận kết quả tuyển dung. Và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo đến bạn.           


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi đáp về thi sát hạch viên chức 2021-2022
 Nội dung câu hỏi:

Thầy/ Cô cho em hỏi đã có kết quả trúng tuyển đợt thi sát hạch viên chức ngày 26/02/2022 chưa ạ? Và Nếu chưa có thì sau bao lâu kể từ ngày dự thi thí sinh nhận được kết quả ạ?  Vì đã qua một tháng kể từ ngày thi mà các thí sinh chúng em vẫn chưa nhận được thông báo kết quả. Mong nhận được phản hồi sớm từ phía Thầy/ Cô, vì nếu thi trượt thì thí sinh chúng em còn tìm cơ hội việc làm khác ạ, vì thời điểm thông báo tuyển dụng đến nay đã là 5 tháng và thí sinh đang chờ trong tình trạng thất nghiệp ạ! Cảm ơn Thầy/ Cô đã dành thời gian xem xét ạ!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thầy/ Cô cho em hỏi đã có kết quả trúng tuyển đợt thi sát hạch viên chức ngày 26/02/2022 chưa ạ? Và Nếu chưa có thì sau bao lâu kể từ ngày dự thi thí sinh nhận được kết quả ạ?  Vì đã qua một tháng kể từ ngày thi mà các thí sinh chúng em vẫn chưa nhận được thông báo kết quả. Mong nhận được phản hồi sớm từ phía Thầy/ Cô, vì nếu thi trượt thì thí sinh chúng em còn tìm cơ hội việc làm khác ạ, vì thời điểm thông báo tuyển dụng đến nay đã là 5 tháng và thí sinh đang chờ trong tình trạng thất nghiệp ạ! Cảm ơn Thầy/ Cô đã dành thời gian xem xét ạ!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: