(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ chính sách đối với dự nguồn công chức
Người hỏi : Công chức dự nguồn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/04/2015 - 08 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 10/04/2015 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các cơ quan có thẩm quyền Tôi xin hỏi:

1. Dự nguồn công chức có được hưởng tiền phụ cấp theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ không?

2. Dự nguồn công chức có được hưởng các loại tiền phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại không? (có văn bản nào quy định cụ thể).

3. Tôi và những người bạn của tôi đã làm dự nguồn công chức của tỉnh được rất lâu theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào. Được biết, đây là đối tượng do tỉnh quản lý nên tất cả những vấn đề liên quan đến công chức dự nguồn đều do Tỉnh quyết định. Do đó, chúng tôi không được hưởng bất kỳ một chế độ chính sách hay đãi ngộ nào (ngoài mức lương chết 2.34). Do vậy, tôi xin hỏi Dự nguồn công chức có phải là người lao động được pháp luật công nhận và được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động không? Chúng tôi có được đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp không?. Từ trước tới nay những chế độ, chính sách tối thiểu của người lao động đó chúng tôi không được hưởng phải chăng người sử dụng lao động chúng tôi (UBND tỉnh) đã vi phạm luật lao động?. Xin trả lời cho chúng tôi được rõ để có con đường đi phù hợp cho tương lai của cúng tôi.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 13 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chính sách tạo nguồn là chính sách riêng của tỉnh, chỉ áp dụng trong các cơ quan, đơn vị hành chính và đối tượng dự nguồn công chức được hưởng mọi quyền lợi như công chức, do tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách của tỉnh. Do đó, dự nguồn công chức không xác định là công chức theo luật định, không thuộc đối tượng hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định chung của nhà nước. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ chính sách đối với dự nguồn công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các cơ quan có thẩm quyền Tôi xin hỏi:

1. Dự nguồn công chức có được hưởng tiền phụ cấp theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ không?

2. Dự nguồn công chức có được hưởng các loại tiền phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại không? (có văn bản nào quy định cụ thể).

3. Tôi và những người bạn của tôi đã làm dự nguồn công chức của tỉnh được rất lâu theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào. Được biết, đây là đối tượng do tỉnh quản lý nên tất cả những vấn đề liên quan đến công chức dự nguồn đều do Tỉnh quyết định. Do đó, chúng tôi không được hưởng bất kỳ một chế độ chính sách hay đãi ngộ nào (ngoài mức lương chết 2.34). Do vậy, tôi xin hỏi Dự nguồn công chức có phải là người lao động được pháp luật công nhận và được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động không? Chúng tôi có được đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp không?. Từ trước tới nay những chế độ, chính sách tối thiểu của người lao động đó chúng tôi không được hưởng phải chăng người sử dụng lao động chúng tôi (UBND tỉnh) đã vi phạm luật lao động?. Xin trả lời cho chúng tôi được rõ để có con đường đi phù hợp cho tương lai của cúng tôi.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các cơ quan có thẩm quyền Tôi xin hỏi:

1. Dự nguồn công chức có được hưởng tiền phụ cấp theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ không?

2. Dự nguồn công chức có được hưởng các loại tiền phụ cấp như phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại không? (có văn bản nào quy định cụ thể).

3. Tôi và những người bạn của tôi đã làm dự nguồn công chức của tỉnh được rất lâu theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào. Được biết, đây là đối tượng do tỉnh quản lý nên tất cả những vấn đề liên quan đến công chức dự nguồn đều do Tỉnh quyết định. Do đó, chúng tôi không được hưởng bất kỳ một chế độ chính sách hay đãi ngộ nào (ngoài mức lương chết 2.34). Do vậy, tôi xin hỏi Dự nguồn công chức có phải là người lao động được pháp luật công nhận và được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động không? Chúng tôi có được đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp không?. Từ trước tới nay những chế độ, chính sách tối thiểu của người lao động đó chúng tôi không được hưởng phải chăng người sử dụng lao động chúng tôi (UBND tỉnh) đã vi phạm luật lao động?. Xin trả lời cho chúng tôi được rõ để có con đường đi phù hợp cho tương lai của cúng tôi.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: