(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thôi việc
Người hỏi : Trần Thị Kim Dung     Số điện thoại:      Email: thongbao123@gmail.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/04/2015 - 15 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 08/04/2015 - 16 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể. Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/04/2015 - 10 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Bạn có thể liên hệ Sở Nội vụ để tìm hiểu rõ hơn về chế độ thôi việc, cơ quan BHXH không quản lý lĩnh vực này.

         Trân trọng kính chào !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể. Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo BHXH Tây Ninh, "CBCCVC, kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/CP đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm (tối đa không quá 6 tháng), nếu không tự đóng tiếp thì cơ quan thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nên không ra quyết định nghỉ hưu) và được hưởng chế độ thôi việc. Chế độ thôi việc sẽ do đơn vị chi trả, BHXH không chi trả chế độ này".

Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức được giải quyết chế độ thôi việc khi thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Như vậy, CBCCVC thôi việc khi đủ tuổi nghỉ hưu không phải là thôi việc theo nguyện vọng mà là thôi việc bắt buộc (do hết tuổi lao động), giải quyết chế độ thôi việc trong trường hợp này có phù hợp không? Kính mong cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể. Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: