(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi nâng ngạch
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/04/2015 - 00 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 10/04/2015 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi: Hiện tôi đang là giáo viên dạy cấp 3( THPT) đã nhận bằng Thạc Sĩ .Hệ số lương 3.0 Vậy xin cho tôi hỏi điều kiện như thế nảo thì được thi nâng ngạch lương? Khi nào thì tổ chức thi nâng ngạch lương cho một bộ phận giáo viên trong tỉnh Tây Ninh đã có bằng Thạc sĩ????


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 10/04/2015 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại thì chưa có thông báo về thi chuyển ngạch của viên chức, khi đó kỳ thi chuyển ngạch được tổ chức Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) và trang thông tin của tỉnh (tayninh.gov.vn) anh/chị theo dõi trên các kênh thông tin trên để nắm nội dung cần biết.

Trân Trọng./.

Mọi thắc măc xin liên hệ Phòng công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi nâng ngạch
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi: Hiện tôi đang là giáo viên dạy cấp 3( THPT) đã nhận bằng Thạc Sĩ .Hệ số lương 3.0 Vậy xin cho tôi hỏi điều kiện như thế nảo thì được thi nâng ngạch lương? Khi nào thì tổ chức thi nâng ngạch lương cho một bộ phận giáo viên trong tỉnh Tây Ninh đã có bằng Thạc sĩ????

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi: Hiện tôi đang là giáo viên dạy cấp 3( THPT) đã nhận bằng Thạc Sĩ .Hệ số lương 3.0 Vậy xin cho tôi hỏi điều kiện như thế nảo thì được thi nâng ngạch lương? Khi nào thì tổ chức thi nâng ngạch lương cho một bộ phận giáo viên trong tỉnh Tây Ninh đã có bằng Thạc sĩ????

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: