(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển Công chức
Người hỏi : Nguyễn Văn Hải     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/03/2015 - 17 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 19/03/2015 - 09 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đậu công chức năm 2014  với số điểm 259đ(không có môn nào dưới trung bình). Nhưng đơn vị tôi xin việc làm chỉ tuyển dụng chỉ có 1 người (số điểm e đừng thứ 02). Có đơn vị tuyển dụng, các thí sinh dự tuyển điều rớt. Cho tôi hỏi: Đơn vị mà có các thí sinh tham gia thi tuyển điều rớt thì Sở Nội vụ sẽ phân bổ các thi sinh đã đậu công chức ở đơn vị khác sang hay thế nào? Tôi muốn xin về đơn vị đó làm thì thủ tục như thế nào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/03/2015 - 09 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại Sở Nội vụ đang công bố điểm chưa công bố trúng tuyển tỷ lệ của các Sở, ban ngành trong tỉnh vì vậy thông tin của bạn hỏi chưa có căn cứ để trả lời.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ 0663822414


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển Công chức
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đậu công chức năm 2014  với số điểm 259đ(không có môn nào dưới trung bình). Nhưng đơn vị tôi xin việc làm chỉ tuyển dụng chỉ có 1 người (số điểm e đừng thứ 02). Có đơn vị tuyển dụng, các thí sinh dự tuyển điều rớt. Cho tôi hỏi: Đơn vị mà có các thí sinh tham gia thi tuyển điều rớt thì Sở Nội vụ sẽ phân bổ các thi sinh đã đậu công chức ở đơn vị khác sang hay thế nào? Tôi muốn xin về đơn vị đó làm thì thủ tục như thế nào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tôi đậu công chức năm 2014  với số điểm 259đ(không có môn nào dưới trung bình). Nhưng đơn vị tôi xin việc làm chỉ tuyển dụng chỉ có 1 người (số điểm e đừng thứ 02). Có đơn vị tuyển dụng, các thí sinh dự tuyển điều rớt. Cho tôi hỏi: Đơn vị mà có các thí sinh tham gia thi tuyển điều rớt thì Sở Nội vụ sẽ phân bổ các thi sinh đã đậu công chức ở đơn vị khác sang hay thế nào? Tôi muốn xin về đơn vị đó làm thì thủ tục như thế nào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: