(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký khai sinh quá hạn
Người hỏi : lê thị cẩm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An
Ngày hỏi: 18/03/2015 - 15 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 18/03/2015 - 16 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1982 lúc nhỏ tôi sống tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh,huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cùng bà ngoại, mẹ tôi cũng thường trú tại đây nhưng đã đi làm ăn bỏ tôi lúc còn nhỏ và không biết ba tôi là ai đến năm 2001 tôi có chồng về ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, có sinh được 02 đứa con có đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con tại UBND xã Mỹ Quý Đông. Do sống với bà ngoại đã già nên không biết để đi làm giấy tờ gì cho tôi hết đến bây giờ tôi chưa có giấy khai sinh,CMND, hộ khẩu. Tôi đến UBND xã Mỹ Quý Đông nhập khẩu thì không cho bảo tôi về UBND xã Bình Thạnh làm khai sinh. Vây bây giờ tôi phải đăng ký khai sinh ở đâu, thủ tục như thế nào. Còn tên ba mẹ có được ghi trong khai sinh hay không? Tôi rất hoan man kính nhờ quý cơ quan giúp đỡ sớm trả lời để tôi có CMND, hộ khẩu để xin việc làm. Trong khi chờ đợi tôi xin thành thật cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 26/03/2015 - 10 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trước hết về ý kiến thắc mắc của bạn chưa rõ: bạn đã đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho con thì ít nhất bạn phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu thì mới có thể đăng ký. Nhưng bạn lại trình bày là chưa có Khai sinh, chưa có CMND, chưa có hộ khẩu thì không hợp lý.

Do đó, để dễ dàng trong việc hướng dẫn thủ tục, tôi xin nêu ngắn gọn như sau:

1- Trường hợp từ khi sinh ra đến nay chưa đăng ký khai sinh thì bạn có thể liên hệ UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện tại làm cam kết từ trước đến nay chưa đăng ký khai sinh ở bất kỳ nơi đâu để đăng ký khai sinh quá hạn theo quy đinh.

1- Nếu trước đây bạn sống với mẹ và bà ngoại ở Bình Thạnh đã đăng ký khai sinh thì bạn đến UBND xã Bình Thạnh xin sao lục khai sinh, trường hợp không còn Sổ bộ gốc thì bà đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện tại để đăng ký lại việc sinh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký khai sinh quá hạn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1982 lúc nhỏ tôi sống tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh,huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cùng bà ngoại, mẹ tôi cũng thường trú tại đây nhưng đã đi làm ăn bỏ tôi lúc còn nhỏ và không biết ba tôi là ai đến năm 2001 tôi có chồng về ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, có sinh được 02 đứa con có đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con tại UBND xã Mỹ Quý Đông. Do sống với bà ngoại đã già nên không biết để đi làm giấy tờ gì cho tôi hết đến bây giờ tôi chưa có giấy khai sinh,CMND, hộ khẩu. Tôi đến UBND xã Mỹ Quý Đông nhập khẩu thì không cho bảo tôi về UBND xã Bình Thạnh làm khai sinh. Vây bây giờ tôi phải đăng ký khai sinh ở đâu, thủ tục như thế nào. Còn tên ba mẹ có được ghi trong khai sinh hay không? Tôi rất hoan man kính nhờ quý cơ quan giúp đỡ sớm trả lời để tôi có CMND, hộ khẩu để xin việc làm. Trong khi chờ đợi tôi xin thành thật cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1982 lúc nhỏ tôi sống tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh,huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cùng bà ngoại, mẹ tôi cũng thường trú tại đây nhưng đã đi làm ăn bỏ tôi lúc còn nhỏ và không biết ba tôi là ai đến năm 2001 tôi có chồng về ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, có sinh được 02 đứa con có đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con tại UBND xã Mỹ Quý Đông. Do sống với bà ngoại đã già nên không biết để đi làm giấy tờ gì cho tôi hết đến bây giờ tôi chưa có giấy khai sinh,CMND, hộ khẩu. Tôi đến UBND xã Mỹ Quý Đông nhập khẩu thì không cho bảo tôi về UBND xã Bình Thạnh làm khai sinh. Vây bây giờ tôi phải đăng ký khai sinh ở đâu, thủ tục như thế nào. Còn tên ba mẹ có được ghi trong khai sinh hay không? Tôi rất hoan man kính nhờ quý cơ quan giúp đỡ sớm trả lời để tôi có CMND, hộ khẩu để xin việc làm. Trong khi chờ đợi tôi xin thành thật cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: