(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại: S? N?i v?     Email:      Địa chỉ: TN
Ngày hỏi: 17/03/2015 - 11 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 17/03/2015 - 14 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Tây Ninh khi nào mới thi tuyển chức danh lãnh đạo đây là mô hình mời các tỉnh thành khác đang làm và mang lại hiệu quả tuyển chọn được những người lãnh đạo giỏi có năng lực thực sự kiến nghị Tây Ninh nên có đề án và sớm thực hiện Mô hình này trong việc Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/03/2015 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại Sở Nội vụ đang nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, Khi được UBND tỉnh phê duyệt hoặc cho ý kiến chỉ đạo Sở Nội vụ sẽ công bố rộng rải trong tỉnh Tây Ninh.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Tây Ninh khi nào mới thi tuyển chức danh lãnh đạo đây là mô hình mời các tỉnh thành khác đang làm và mang lại hiệu quả tuyển chọn được những người lãnh đạo giỏi có năng lực thực sự kiến nghị Tây Ninh nên có đề án và sớm thực hiện Mô hình này trong việc Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Tây Ninh khi nào mới thi tuyển chức danh lãnh đạo đây là mô hình mời các tỉnh thành khác đang làm và mang lại hiệu quả tuyển chọn được những người lãnh đạo giỏi có năng lực thực sự kiến nghị Tây Ninh nên có đề án và sớm thực hiện Mô hình này trong việc Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: