(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mong 1 sự quan tân nhẹ.
Người hỏi : huỳnh châu sáng     Số điện thoại: 0902515159     Email: dinhvisangtn@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành, tây ninh
Ngày hỏi: 18/03/2015 - 09 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 18/03/2015 - 11 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Khu đất thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh. Gần công ty may Hòa Thành theo tôi nhớ do quy hoạch treo gần 20 năm nay. Tại sao những người có trách nhiệm lại làm ngơ không giải quyết để dân trong vực đó có thể an cư lập nghiệp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 25/03/2015 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Uỷ ban Nhân dân huyện Hòa Thành đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường kiểm tra và trả lời như sau:

Khu đất mà ông Sáng đề cập thuộc quy hoạch Cụm công nghiệp Bến Kéo được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số 381/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004, có quy mô diện tích 143,9 ha. Đến năm 2013, Cụm công nghiệp Bến Kéo được điều chỉnh quy hoạch lại còn 35,78 ha theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh (giảm 108,12 ha).

Hiện nay, trong khu đất quy hoạch cụm công nghiệp có 03 công ty đang đầu tư sản xuất: Công ty TNHH Visarim Orume, Công ty TNHH Vina Apparel và Công ty Dệt may Hòa Thành đã sử dụng hơn 50% diện tích đất cụm công nghiệp.

Như vậy, kể từ khi Cụm công nghiệp Bến Kéo có quy hoạch chi tiết 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt, các ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành đã triển khai thực hiện liên tục và có nhiều nhà đầu tư đăng ký xin thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung tình hình kinh tế thế giới và khu vực nên cũng có nhà đầu tư đăng ký, nhưng vì điều kiện khó khăn riêng nên đã rút lui không đầu tư tiếp.Vì vậy, cho đến nay diện tích đất cụm công nghiệp vẫn chưa được lấp kín. Hiện có đơn vị Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu đăng ký xin thuê với diện tích là 2,5 ha…

Uỷ ban Nhân dân huyện trả lời cho ông Huỳnh Châu Sáng được biết, nếu có gì chưa rõ đề nghị Ông liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để được giải thích thêm.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mong 1 sự quan tân nhẹ.
 Nội dung câu hỏi:

Khu đất thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh. Gần công ty may Hòa Thành theo tôi nhớ do quy hoạch treo gần 20 năm nay. Tại sao những người có trách nhiệm lại làm ngơ không giải quyết để dân trong vực đó có thể an cư lập nghiệp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khu đất thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh. Gần công ty may Hòa Thành theo tôi nhớ do quy hoạch treo gần 20 năm nay. Tại sao những người có trách nhiệm lại làm ngơ không giải quyết để dân trong vực đó có thể an cư lập nghiệp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: