(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Truy phụ cấp thu hut ưu đải dối với giao viên 2014
Người hỏi : giao vien     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Bình Thạnh,Trảng Bàng
Ngày hỏi: 13/03/2015 - 08 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 13/03/2015 - 10 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hương dẫn của phòng giáo dục trảng bàng CBGVNV đang công tác trên địa bàn xã Bình Thạnh được truy lãnh tiền PC thu hút, phụ cấp ưu đãi năm 2014 nhưng đến nay đã gần 3 tháng trôi qua nhưng CBGVNV vẫn chưa được lãnh . Trong khi đó trường THPT Bình Thạnh đã truy lãnh đầu tháng 1/2015 . Kính mong các cấp lãnh đạo giải quyết sớm để CBGVNV yên tâm công tác .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 20/03/2015 - 15 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

       Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành hướng dẫn việc lập hồ sơ cho các đối tượng CBGVNV hưởng các chế độ theo quy định Nghị đinh 116 đang công tác tại xã Bình Thạnh. Việc lập hồ sơ đã hoàn thành, tuy nhiên cần phải có ý kiến thẩm định, bố trí kinh phí của Sở Tài chính nên hiện nay việc chi trả chưa thực hiện được. UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Giáo dục - ĐT thực hiện chi trả ngay khi được tỉnh bố trí kinh phí.

        Riêng đối với Trường THPT Bình Thạnh là do Sở Giáo dục - Đạo tạo quản lý trực tiếp nên việc chi trả là phụ thuộc vào Sở Giáo dục - ĐT.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Truy phụ cấp thu hut ưu đải dối với giao viên 2014
 Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hương dẫn của phòng giáo dục trảng bàng CBGVNV đang công tác trên địa bàn xã Bình Thạnh được truy lãnh tiền PC thu hút, phụ cấp ưu đãi năm 2014 nhưng đến nay đã gần 3 tháng trôi qua nhưng CBGVNV vẫn chưa được lãnh . Trong khi đó trường THPT Bình Thạnh đã truy lãnh đầu tháng 1/2015 . Kính mong các cấp lãnh đạo giải quyết sớm để CBGVNV yên tâm công tác .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hương dẫn của phòng giáo dục trảng bàng CBGVNV đang công tác trên địa bàn xã Bình Thạnh được truy lãnh tiền PC thu hút, phụ cấp ưu đãi năm 2014 nhưng đến nay đã gần 3 tháng trôi qua nhưng CBGVNV vẫn chưa được lãnh . Trong khi đó trường THPT Bình Thạnh đã truy lãnh đầu tháng 1/2015 . Kính mong các cấp lãnh đạo giải quyết sớm để CBGVNV yên tâm công tác .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: