(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ chính sách
Người hỏi : Xã Bình Thạnh     Số điện thoại:      Email: tocongdoanbinhthanh@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/03/2015 - 15 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 05/03/2015 - 08 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính Phủ có Ban hành quyết định số: 2405/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Vậy cán bộ công chức công tác xã Bình Thạnh chúng tôi có được truy lãnh phụ cấp theo Nghị định 116 từ ngày 01/01/2014-31/12/2014 không (nếu có thì thời điểm nào mới được nhận phụ cấp này)./ Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 20/03/2015 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin Chào bạn!

Với nội dung câu hỏi này, huyện đã có giao ngành chức năng huyện nhiều lần trả lời, hướng dẫn với UBND xã Bình Thạnh. Ở đây xin trả lời, giải thích thêm một số nội dung sau:

- Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ - TTG ngày 10/12/2013 của Chính phủ thì cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND xã Bình Thành sẽ được hưởng các chế độ chính sách kể từ ngày 01/01/2014 đến năm 2015. Tuy nhiên, hiện nay chưa thể xét duyệt cho các đôi tượng này do chưa xác định được loại phụ cấp nào được hưởng và cách tính cụ thể. Huyện đã có công văn kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nhưng vẫn chưa nhận được kết quả.

- Ngay khi nhận được hướng dẫn của Sở, huyện sẽ tiến hành truy lãnh cho các đối tượng được hưởng theo quy đinh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ chính sách
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính Phủ có Ban hành quyết định số: 2405/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Vậy cán bộ công chức công tác xã Bình Thạnh chúng tôi có được truy lãnh phụ cấp theo Nghị định 116 từ ngày 01/01/2014-31/12/2014 không (nếu có thì thời điểm nào mới được nhận phụ cấp này)./ Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính Phủ có Ban hành quyết định số: 2405/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Vậy cán bộ công chức công tác xã Bình Thạnh chúng tôi có được truy lãnh phụ cấp theo Nghị định 116 từ ngày 01/01/2014-31/12/2014 không (nếu có thì thời điểm nào mới được nhận phụ cấp này)./ Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: