(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phân biệt dự án đầu tư
Người hỏi : Châu Việt Thanh     Số điện thoại: 01694458879     Email: chauvietthanh88@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/03/2015 - 11 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 03/03/2015 - 14 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Kính mong chuyên mục giải đáp giúp tôi phân biệt:

1. Dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm những loại dự án nào?

2. Dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình: cụ thể gồm những loại dự án nào?

Kính mong chuyên mục giải đáp chi tiết. Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 10/03/2015 - 16 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 82 Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án đầu tư chưa có trong các quy hoạch quy định tại Điều này, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có trách nhiệm làm đầu mối làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch để trả lời cho nhà đầu tư trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhà đầu tư có yêu cầu.”

Do đó, các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sự phù hợp với quy hoạch của dự án. Sau khi có chủ trương chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư tùy thuộc vào quy mô vốn và lĩnh vực đầu tư mà thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư, cụ thể: “dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư”. Các dự án không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phân biệt dự án đầu tư
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Kính mong chuyên mục giải đáp giúp tôi phân biệt:

1. Dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm những loại dự án nào?

2. Dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình: cụ thể gồm những loại dự án nào?

Kính mong chuyên mục giải đáp chi tiết. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp trực tuyến.

Kính mong chuyên mục giải đáp giúp tôi phân biệt:

1. Dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm những loại dự án nào?

2. Dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình: cụ thể gồm những loại dự án nào?

Kính mong chuyên mục giải đáp chi tiết. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: