(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả thi công chức
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email: mr.anhnn@gmail.com     Địa chỉ: Tân Lập- Tân Biên
Ngày hỏi: 24/02/2015 - 10 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 25/02/2015 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi khi nào thì có kết quả thi công chức . và nếu có thì xem ở đâu ạ! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/02/2015 - 07 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kết quả Thi tuyển công chức năm 2014 sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) khi có kết quả.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi khi nào thì có kết quả thi công chức . và nếu có thì xem ở đâu ạ! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi khi nào thì có kết quả thi công chức . và nếu có thì xem ở đâu ạ! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: