(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nha nuoc lam sai chung nao khac phuc cho dan
Người hỏi : nguoi dan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tan hoa tan binh thanh pho tay ninh
Ngày hỏi: 23/02/2015 - 15 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 25/02/2015 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

hem 37 tran van tra - Tan hoa Tan Binh TPTN . UBND TPTN da co van ban tra loi dan la do so suat nen cap giay cho ba Ngoc lan hem tu do ba Ngoc xay nha va lam hang rao lan hem khoang 1m va co noi la se tra lai hien trang hem cho nguoi dan tuy nhien den nay da 1 nam tu khi nhan duoc tra loi, van chua thay UBND TPTN thuc hien va hien nay lai de ba Ngoc ngang nhien thuc hien tiep cung da xay tuong len phan lan chiem va lop mai che nay hoan thanh gan 4 thang nay van khong co co quan chuc nang nao ngan can.chng toi mong nha nuoc dung quen nhung gi minh da hua voi dan va thuc hien som tra lai hien trang hem nhu truoc cho chung toi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/05/2015 - 16 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Vụ việc đã được UBND Thành phố giao UBND xã Tân Bình làm việc với bà Huỳnh Thị Mỹ Ngọc. Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngọc đồng ý di dời hàng rào nhưng đề nghị được hỗ trợ giá trị đất và tiền đóng thuế phần đất di dời.
UBND Thành phố tổ chức họp hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thống nhất chỉ đạo UBND xã Tân Bình tiếp tục thực hiện một số giải pháp để giải quyết vụ việc.
Sau khi UBND xã Tân Bình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, UBND Thành phố sẽ trả lời kết quả cho cử tri được biết.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nha nuoc lam sai chung nao khac phuc cho dan
 Nội dung câu hỏi:

hem 37 tran van tra - Tan hoa Tan Binh TPTN . UBND TPTN da co van ban tra loi dan la do so suat nen cap giay cho ba Ngoc lan hem tu do ba Ngoc xay nha va lam hang rao lan hem khoang 1m va co noi la se tra lai hien trang hem cho nguoi dan tuy nhien den nay da 1 nam tu khi nhan duoc tra loi, van chua thay UBND TPTN thuc hien va hien nay lai de ba Ngoc ngang nhien thuc hien tiep cung da xay tuong len phan lan chiem va lop mai che nay hoan thanh gan 4 thang nay van khong co co quan chuc nang nao ngan can.chng toi mong nha nuoc dung quen nhung gi minh da hua voi dan va thuc hien som tra lai hien trang hem nhu truoc cho chung toi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hem 37 tran van tra - Tan hoa Tan Binh TPTN . UBND TPTN da co van ban tra loi dan la do so suat nen cap giay cho ba Ngoc lan hem tu do ba Ngoc xay nha va lam hang rao lan hem khoang 1m va co noi la se tra lai hien trang hem cho nguoi dan tuy nhien den nay da 1 nam tu khi nhan duoc tra loi, van chua thay UBND TPTN thuc hien va hien nay lai de ba Ngoc ngang nhien thuc hien tiep cung da xay tuong len phan lan chiem va lop mai che nay hoan thanh gan 4 thang nay van khong co co quan chuc nang nao ngan can.chng toi mong nha nuoc dung quen nhung gi minh da hua voi dan va thuc hien som tra lai hien trang hem nhu truoc cho chung toi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: