(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiệm Internet mở sai quy định
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/02/2015 - 00 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 25/02/2015 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi các anh, các chị. Tôi hay đi làm về trên con đường Phạm Tung, Thành Phố Tây Ninh. Tôi thấy có ít nhất là 7 tiệm internet mở rất gần với các trường học nhưng sao không thấy các cơ quan chức năng xử lý ? Đó chỉ là con đường tôi thường hay đi làm về mà thấy. Vậy còn những nơi khác thì sao ? Lúc cấp giấy phép các cơ quan không biết khu vực đó có trường học, hay biết nhưng vẫn cấp ? Luật tổi thiểu 200m từ trường học tới hộ kinh doanh có còn hiệu lực nữa không ? Mong anh, chị chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời. Xin cảm ơn và gởi lời chúc tới anh, chị một năm mới an khang thịnh vượng !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 04/03/2015 - 15 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi:

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, theo đó các điểm này phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

- Điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng (Đ8,NĐ72)

1. Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

b) Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

c) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định này.

2. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định này.

3. Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này:

a) Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước;

b) Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước.

- Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Đ35,NĐ72)

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Nhằm đảm bảo cho việc triển khai và thực thi pháp luật có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 giao nhiệm vụ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng. Trên cơ sở đó, UBND các huyện và thành phố thực hiện việc khảo sát và cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng trên địa bàn tỉnh.

Qua câu hỏi của bạn và thực tế khảo sát trên đường Phạm Tung (từ điểm giao nhau với đường 30/4 đến vòng xoay Nguyễn Chí Thanh) hiện nay chỉ có 02 điểm truy nhập internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và cả 02 điểm này đều đáp ứng đủ điều kiện về khoảng cách với trường học (trường THPT Trần Đại Nghĩa – vòng xoay Nguyễn Chí Thanh) theo quy định hiện hành.

          Trân trọng./.

                                                         Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiệm Internet mở sai quy định
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi các anh, các chị. Tôi hay đi làm về trên con đường Phạm Tung, Thành Phố Tây Ninh. Tôi thấy có ít nhất là 7 tiệm internet mở rất gần với các trường học nhưng sao không thấy các cơ quan chức năng xử lý ? Đó chỉ là con đường tôi thường hay đi làm về mà thấy. Vậy còn những nơi khác thì sao ? Lúc cấp giấy phép các cơ quan không biết khu vực đó có trường học, hay biết nhưng vẫn cấp ? Luật tổi thiểu 200m từ trường học tới hộ kinh doanh có còn hiệu lực nữa không ? Mong anh, chị chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời. Xin cảm ơn và gởi lời chúc tới anh, chị một năm mới an khang thịnh vượng !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi các anh, các chị. Tôi hay đi làm về trên con đường Phạm Tung, Thành Phố Tây Ninh. Tôi thấy có ít nhất là 7 tiệm internet mở rất gần với các trường học nhưng sao không thấy các cơ quan chức năng xử lý ? Đó chỉ là con đường tôi thường hay đi làm về mà thấy. Vậy còn những nơi khác thì sao ? Lúc cấp giấy phép các cơ quan không biết khu vực đó có trường học, hay biết nhưng vẫn cấp ? Luật tổi thiểu 200m từ trường học tới hộ kinh doanh có còn hiệu lực nữa không ? Mong anh, chị chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời. Xin cảm ơn và gởi lời chúc tới anh, chị một năm mới an khang thịnh vượng !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: