(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy khai sinh
Người hỏi : Ngoc Hieu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/02/2015 - 12 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 25/02/2015 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan

Tôi xin hỏi cách ghi giấy khai sinh. Quê quán của cha ở Bến Tre, từ nhỏ đến lớn ở Tây Ninh. Quê quán mẹ ở Tây ninh, thường trú ở Tây ninh. Vậy khi làm giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu cho con thì quê quán ghi như thế nào?

Rất mong sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 05/03/2015 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Tại điểm e khoản 1 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về cách ghi quê quán trong Giấy khai sinh như sau: Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. 

Tuy nhiên, theo biểu mẫu Giấy khai sinh đang được sử dụng hiện nay (Mẫu TP/HT-2010-KS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch) thì không có mục “Quê quán”. Do đó, khi đăng ký khai sinh cho con bạn, bạn không cần phải khai quê quán.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy khai sinh
 Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan

Tôi xin hỏi cách ghi giấy khai sinh. Quê quán của cha ở Bến Tre, từ nhỏ đến lớn ở Tây Ninh. Quê quán mẹ ở Tây ninh, thường trú ở Tây ninh. Vậy khi làm giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu cho con thì quê quán ghi như thế nào?

Rất mong sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan

Tôi xin hỏi cách ghi giấy khai sinh. Quê quán của cha ở Bến Tre, từ nhỏ đến lớn ở Tây Ninh. Quê quán mẹ ở Tây ninh, thường trú ở Tây ninh. Vậy khi làm giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu cho con thì quê quán ghi như thế nào?

Rất mong sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: