(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/11/2014 - 20 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 26/11/2014 - 11 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Em thấy thông báo tuyển dụng 2014 tuyển 93 công chức khối Đảng Đoàn thể nhưng em ko thấy chỉ tiêu tuyển dụng của các khu vực đó cũng như yêu cầu bằng cấp gì để có thể thi vào khối Đảng. Em xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/11/2014 - 14 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Tây Ninh để nắm thông tin cần biết  3822114, 3824015

Trân Trọng ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Em thấy thông báo tuyển dụng 2014 tuyển 93 công chức khối Đảng Đoàn thể nhưng em ko thấy chỉ tiêu tuyển dụng của các khu vực đó cũng như yêu cầu bằng cấp gì để có thể thi vào khối Đảng. Em xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em thấy thông báo tuyển dụng 2014 tuyển 93 công chức khối Đảng Đoàn thể nhưng em ko thấy chỉ tiêu tuyển dụng của các khu vực đó cũng như yêu cầu bằng cấp gì để có thể thi vào khối Đảng. Em xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: