(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công Chức
Người hỏi : Nguyễn Duy Khánh     Số điện thoại: 01656204594     Email: duykhanh308@gmail.com     Địa chỉ: Trãng Bàng Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/10/2013 - 20 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 02/10/2013 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, năm nay sở tài nguyên môi trường tỉnh mình có thi công chức không ah? em muốn tham gia thi?khi nào tổ chức thi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 08 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, kế hoạch thi tuyển công chức năm 2013 dự kiến cuối năm 2013 khi có kế hoạh cụ thể sẽ thông báo trên Báo, Đài, Website của tỉnh (tayninh.gov.vn), Website của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn) hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức công chức số điện thoại 066.3822414 để nắm thông tin.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công Chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, năm nay sở tài nguyên môi trường tỉnh mình có thi công chức không ah? em muốn tham gia thi?khi nào tổ chức thi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, năm nay sở tài nguyên môi trường tỉnh mình có thi công chức không ah? em muốn tham gia thi?khi nào tổ chức thi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: