(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng công chức
Người hỏi : Lê Hoàng Giang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 01/10/2013 - 12 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 02/10/2013 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Em được biết là cuối năm 2013 tỉnh có đợt thì công chức. nhà nước, vậy có thể cho em biết là khi nào thì tổ chức không ạ. tại vì em thấy 1 số ban ngành có tổ chức thi rồi mà vẫn chưa thấy thông báo có đợt thi cho thí sinh tự do nữa


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 08 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn  bạn đã đặt cảu hỏi, Sở Nội vụ đã có kế hoạch thi tuyển trình UBND tỉnh xét phê duyệt, Sở Nội vụ dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển vào cuối năm 2013, Lịch tổ chức thi tuyển cụ thể sẽ thông báo trên báo, đài, Website của tỉnh (tayninh.gov.vn) và Website của Sở ( sonoivu.tayninh.gov.vn) bạn vui lòng theo dõi trên các thông tin trên./. hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức công chức số điện thoại 066.3822414.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng công chức
 Nội dung câu hỏi:

Em được biết là cuối năm 2013 tỉnh có đợt thì công chức. nhà nước, vậy có thể cho em biết là khi nào thì tổ chức không ạ. tại vì em thấy 1 số ban ngành có tổ chức thi rồi mà vẫn chưa thấy thông báo có đợt thi cho thí sinh tự do nữa

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em được biết là cuối năm 2013 tỉnh có đợt thì công chức. nhà nước, vậy có thể cho em biết là khi nào thì tổ chức không ạ. tại vì em thấy 1 số ban ngành có tổ chức thi rồi mà vẫn chưa thấy thông báo có đợt thi cho thí sinh tự do nữa

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: