(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức Tây Ninh 2013
Người hỏi : Trương Thanh Linh     Số điện thoại: 0963419857     Email: truongthanhlinh@gmail.com     Địa chỉ: Thị xã Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/10/2013 - 09 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 02/10/2013 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là năm nay Tỉnh ta có tổ chức thi tuyển công chức các sở, ban, ngành như mọi năm không hay là chỉ xét tuyển công chức vì em thấy đã có thông báo xét tuyển công chức của một số sở.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/10/2013 - 08 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi,  Sở Nội vụ đã có kế hoạch Thi tuyển công chức trình UBND tỉnh xét duyệt, dự kiến tổ chức thi tuyển công chức vào cuối năm nay, lịch cụ thể sẽ thông báo trên báo, đài , Website của tỉnh (tayninhh.gov.vn), website của Sở Nội vụ ( sonoivu.tayninh.gov.vn)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức Tây Ninh 2013
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là năm nay Tỉnh ta có tổ chức thi tuyển công chức các sở, ban, ngành như mọi năm không hay là chỉ xét tuyển công chức vì em thấy đã có thông báo xét tuyển công chức của một số sở.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là năm nay Tỉnh ta có tổ chức thi tuyển công chức các sở, ban, ngành như mọi năm không hay là chỉ xét tuyển công chức vì em thấy đã có thông báo xét tuyển công chức của một số sở.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: