(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi UBND Thị Xã.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 01279395196     Email: phuongnamtayninh578@yahoo.com     Địa chỉ: 107,Lô chánh Môn A, khu phố 3, phường 4, tx Tây Ninh.
Ngày hỏi: 28/09/2013 - 21 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 30/09/2013 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND Thị Xã
Thời gian trả lời: 27/09/2013 05:08:29 PM

Nội dung 3:

Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường IV thị xã Tây Ninh thì việc người dân phản ánh quy hoạch đến nay đã 10 năm là đúng.

Quy hoạch các khu vực trên là các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học, quy hoạch công viên, đường giao thông. Hiện UBND Thị xã đang xin UBND tỉnh cho chủ trương và cấp vốn để rà soát, điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Phường IV, dự kiến vào đầu năm 2014. Khi tổ chức điều chỉnh sẽ rà soát các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ, những dự án nào cần giữ lại để phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng thì sẽ giữ lại. Khi rà soát điều chỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai để nhân dân đóng góp ý kiến.

 

Câu hỏi:  Qua câu trả lời trên của quí cơ quan thì:

        - Đất đai đang thuộc khu vực phường 4 có được các quyền: Tách thửa cha mẹ cho con, chuyển nhượng buôn bán, xây dựng nhà ở. Đầy đủ quyền như những chỗ khác không?. Theo tôi hiểu thì các quyền này ít nhiều bị hạn chế. 

         - Qui hoạch theo quy định mới, tôi nhớ không quá 5 năm thì xóa quy hoạch, công khai qui hoạch, cứ để như thế này thì người dân chịu thiệt. Mong là sang năm 2014 có kết quả như mong đợi.

            --> Qua đây rất cảm ơn quí cơ quan nhiệt tình trả lời câu hỏi của công dân.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/10/2013 - 16 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Về quyền sử dụng đất: Đất đai khu vực phường IV nói riêng và toàn Thị xã nói chung, nếu bị quy hoạch xây dựng các dự án đầu tư thì đất trong vùng quy hoạch này được các quyền: Tách nhập thửa; tách thửa cha mẹ cho con, chuyển nhượng, buôn bán, nhưng không được chuyển mục đích sử dụng đất.
- Về dựng nhà ở và công trình: Nếu chưa xác định được thời gian thực hiện các dự án theo quy hoạch, thì người dân và các chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở và công trình tạm, nhưng phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình
- Về Quy hoạch người dân cho rằng theo quy định mới, không quá 5 năm thì xóa quy hoạch, công khai quy hoạch: Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 quy định về rà soát quy hoạch đô thị: “Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt”.
Khi tổ chức rà soát sẽ điều chỉnh các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ; những dự án nào cần phải để lại phục vụ cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh thì vẫn phải giữ lại. Khi rà soát điều chỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai để


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi UBND Thị Xã.
 Nội dung câu hỏi:

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND Thị Xã
Thời gian trả lời: 27/09/2013 05:08:29 PM

Nội dung 3:

Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường IV thị xã Tây Ninh thì việc người dân phản ánh quy hoạch đến nay đã 10 năm là đúng.

Quy hoạch các khu vực trên là các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học, quy hoạch công viên, đường giao thông. Hiện UBND Thị xã đang xin UBND tỉnh cho chủ trương và cấp vốn để rà soát, điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Phường IV, dự kiến vào đầu năm 2014. Khi tổ chức điều chỉnh sẽ rà soát các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ, những dự án nào cần giữ lại để phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng thì sẽ giữ lại. Khi rà soát điều chỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai để nhân dân đóng góp ý kiến.

 

Câu hỏi:  Qua câu trả lời trên của quí cơ quan thì:

        - Đất đai đang thuộc khu vực phường 4 có được các quyền: Tách thửa cha mẹ cho con, chuyển nhượng buôn bán, xây dựng nhà ở. Đầy đủ quyền như những chỗ khác không?. Theo tôi hiểu thì các quyền này ít nhiều bị hạn chế. 

         - Qui hoạch theo quy định mới, tôi nhớ không quá 5 năm thì xóa quy hoạch, công khai qui hoạch, cứ để như thế này thì người dân chịu thiệt. Mong là sang năm 2014 có kết quả như mong đợi.

            --> Qua đây rất cảm ơn quí cơ quan nhiệt tình trả lời câu hỏi của công dân.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời :UBND Thị Xã
Thời gian trả lời: 27/09/2013 05:08:29 PM

Nội dung 3:

Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường IV thị xã Tây Ninh thì việc người dân phản ánh quy hoạch đến nay đã 10 năm là đúng.

Quy hoạch các khu vực trên là các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học, quy hoạch công viên, đường giao thông. Hiện UBND Thị xã đang xin UBND tỉnh cho chủ trương và cấp vốn để rà soát, điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Phường IV, dự kiến vào đầu năm 2014. Khi tổ chức điều chỉnh sẽ rà soát các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ, những dự án nào cần giữ lại để phục vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng thì sẽ giữ lại. Khi rà soát điều chỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai để nhân dân đóng góp ý kiến.

 

Câu hỏi:  Qua câu trả lời trên của quí cơ quan thì:

        - Đất đai đang thuộc khu vực phường 4 có được các quyền: Tách thửa cha mẹ cho con, chuyển nhượng buôn bán, xây dựng nhà ở. Đầy đủ quyền như những chỗ khác không?. Theo tôi hiểu thì các quyền này ít nhiều bị hạn chế. 

         - Qui hoạch theo quy định mới, tôi nhớ không quá 5 năm thì xóa quy hoạch, công khai qui hoạch, cứ để như thế này thì người dân chịu thiệt. Mong là sang năm 2014 có kết quả như mong đợi.

            --> Qua đây rất cảm ơn quí cơ quan nhiệt tình trả lời câu hỏi của công dân.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: