(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bình Thạnh - Trảng Bàng
Ngày hỏi: 06/11/2014 - 21 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 07/11/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác tại Trường TH Phước Chỉ 1 năm và 34 năm tại Trường TH Bình Thạnh huyện Trảng Bàng. Tôi nghỉ hưu vào tháng 01/03/2014. Trước đây xã Bình Thạnh được hưởng chương trình 135, đến năm 2008 thì không được hưởng nữa. Nhưng sau khi tôi nghỉ hưu thì xã Bình Thạnh được công nhận lại xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. được tính hưởng từ tháng 12 năm 2013. Như vậy tôi có được hưởng theo chế độ tại Điều 8 của nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010; này hay không? Xin quý lãnh đạo cho tôi được biết. Trân trọng! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 20/03/2015 - 15 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

XIn chào bạn!

Về trường hợp của bạn, chưa nêu rõ là đã liên hệ với cơ quan phòng Giáo dục - Đào tạo huyện để được hướng dẫn cụ thể hay chưa. Vì trường hợp của bạn cần phải tính toán lại thời thực tế làm việc tại xã Bình Thạnh trong thời gian xã Bình Thạnh được công nhận là xã đặc biệt khó khăn để có mức hưởng theo quy định.

Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp bộ phận Tổ chức cán bộ của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Trảng Bàng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
 Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác tại Trường TH Phước Chỉ 1 năm và 34 năm tại Trường TH Bình Thạnh huyện Trảng Bàng. Tôi nghỉ hưu vào tháng 01/03/2014. Trước đây xã Bình Thạnh được hưởng chương trình 135, đến năm 2008 thì không được hưởng nữa. Nhưng sau khi tôi nghỉ hưu thì xã Bình Thạnh được công nhận lại xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. được tính hưởng từ tháng 12 năm 2013. Như vậy tôi có được hưởng theo chế độ tại Điều 8 của nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010; này hay không? Xin quý lãnh đạo cho tôi được biết. Trân trọng! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác tại Trường TH Phước Chỉ 1 năm và 34 năm tại Trường TH Bình Thạnh huyện Trảng Bàng. Tôi nghỉ hưu vào tháng 01/03/2014. Trước đây xã Bình Thạnh được hưởng chương trình 135, đến năm 2008 thì không được hưởng nữa. Nhưng sau khi tôi nghỉ hưu thì xã Bình Thạnh được công nhận lại xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. được tính hưởng từ tháng 12 năm 2013. Như vậy tôi có được hưởng theo chế độ tại Điều 8 của nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010; này hay không? Xin quý lãnh đạo cho tôi được biết. Trân trọng! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: