(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo vệ doanh nghiệp , nhà máy vào ngày lễ tết 2015
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0935453669     Email: baovehanhtinh24h@gmail.com     Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/11/2014 - 21 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 06/11/2014 - 07 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Tôi nguyên là bộ đội xuất ngũ, giờ đi làm ở công ty bảo vệ. Trong ngày lễ tết công ty có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy nếu tôi đi làm trong ngày lễ đó thì có được tính thêm tiền lương hay phụ cấp gì không ? Và ngày nghĩ bù thì tôi có được trả lương hay không?

 

Xin các Đồng Chí cho tôi biết thêm về quy dịnh về tiền lương khi tăng ca, mức lương tối thiểu để đối chiếu ! 

Xin cảm ơn !

 

Link : http://baovehanhtinh24h.com/tin-tuc/item/122-bao-ve-doanh-nghiep-nha-may-vao-ngay-le-tet-2015


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 06/11/2014 - 07 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời và hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Căn cứ thông báo của công ty bảo vệ nơi ông làm việc “ trong ngày Lễ, tết công ty có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghỉ lễ mà được nghỉ bù”.

Nếu ông và các nhân viên khác trong công ty bảo vệ đi làm trong ngày Lễ, tế đó không được thanh toán tiền lương hay phụ cấp làm thêm giờ (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Lao động và điểm a khoản 3 Điều 4 Chương II Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ).

Và trong những ngày công ty bảo vệ bố trí cho ông được nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ thì ông vẫn được hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012.

Trường hợp công ty bảo vệ không bố trí cho ông nghỉ bù thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 97 của Bộ Luật Lao động (quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Chương II Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ)

Trường hợp công ty bảo vệ bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm ngày Lễ, tết thì chỉ phải trả phần chênh lệch 200% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm (khoản 2 Mục V của Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội).

2- Quy định về tiền lương khi tăng ca thực hiện theo quy định tại Điều 97 của Bộ Luật Lao động 2012 như sau:

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại tiết 1 (-) và tiết 2 (-) khoản 2 này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

3- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2014:

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày  14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau:                                                     

- Vùng III :

2.100.000đ/tháng gồm các huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu, Thành phố Tây Ninh.

- Vùng IV : 1.900.000đ/tháng gồm các huyện : Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu, huyện Châu Thành, huyện Bến Cầu, huyện Tân Châu, huyện Tân Biên./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo vệ doanh nghiệp , nhà máy vào ngày lễ tết 2015
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Tôi nguyên là bộ đội xuất ngũ, giờ đi làm ở công ty bảo vệ. Trong ngày lễ tết công ty có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy nếu tôi đi làm trong ngày lễ đó thì có được tính thêm tiền lương hay phụ cấp gì không ? Và ngày nghĩ bù thì tôi có được trả lương hay không?

 

Xin các Đồng Chí cho tôi biết thêm về quy dịnh về tiền lương khi tăng ca, mức lương tối thiểu để đối chiếu ! 

Xin cảm ơn !

 

Link : http://baovehanhtinh24h.com/tin-tuc/item/122-bao-ve-doanh-nghiep-nha-may-vao-ngay-le-tet-2015

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Các đồng chí đang công tác tại Cổng Thông tin,

Tôi nguyên là bộ đội xuất ngũ, giờ đi làm ở công ty bảo vệ. Trong ngày lễ tết công ty có thông báo là do tăng cường an ninh nên nhân viên không nghĩ trong lễ mà được nghĩ bù. Vậy nếu tôi đi làm trong ngày lễ đó thì có được tính thêm tiền lương hay phụ cấp gì không ? Và ngày nghĩ bù thì tôi có được trả lương hay không?

 

Xin các Đồng Chí cho tôi biết thêm về quy dịnh về tiền lương khi tăng ca, mức lương tối thiểu để đối chiếu ! 

Xin cảm ơn !

 

Link : http://baovehanhtinh24h.com/tin-tuc/item/122-bao-ve-doanh-nghiep-nha-may-vao-ngay-le-tet-2015

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: