(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hiệu trưởng bán bảo hiểm Prudential
Người hỏi : Tina     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/11/2014 - 14 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 07/11/2014 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Cá nhân tôi có con học tại trường Tiểu học Thị trấn A, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và cũng là một trong những phụ huynh được giáo viên trong trường mời mua bảo hiểm Prudential. Tôi từ chối thì có vẻ thầy cô không vui nên cũng gắng mua. Tôi rất bức xúc với việc giáo viên trong trường ngay cả thầy hiệu trưởng cũng liên hệ với những phụ huynh thuộc diện gia đình khá giả đế đến tận nhà tiếp thị mua bảo hiểm của Prudential. Phụ huynh không muốn mua cũng phải cố gắng mà mua, không mua thì sợ con bị "thầy cô gét". Pháp luật không cấm các thầy cô giáo làm thêm kiếm tiền nhưng nếu làm như vậy có khách quan hay không, có phải cố tình đưa phụ huynh chúng tôi vào thế khó hay không.

Kính mong cơ quan chức năng can thiệp để phụ huynh chúng tôi thoát khỏi cảnh phải "gượng ép" mua bảo hiểm một cách vô nghĩa như vậy.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 18/11/2014 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước hết, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân về nội dung nêu trên. UBND huyện Tân Châu ghi nhận ý kiến của công dân, đồng thời đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc cụ thể với nhà trường để kịp thời chấn chỉnh thực trạng trên (nếu có).

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hiệu trưởng bán bảo hiểm Prudential
 Nội dung câu hỏi:

Cá nhân tôi có con học tại trường Tiểu học Thị trấn A, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và cũng là một trong những phụ huynh được giáo viên trong trường mời mua bảo hiểm Prudential. Tôi từ chối thì có vẻ thầy cô không vui nên cũng gắng mua. Tôi rất bức xúc với việc giáo viên trong trường ngay cả thầy hiệu trưởng cũng liên hệ với những phụ huynh thuộc diện gia đình khá giả đế đến tận nhà tiếp thị mua bảo hiểm của Prudential. Phụ huynh không muốn mua cũng phải cố gắng mà mua, không mua thì sợ con bị "thầy cô gét". Pháp luật không cấm các thầy cô giáo làm thêm kiếm tiền nhưng nếu làm như vậy có khách quan hay không, có phải cố tình đưa phụ huynh chúng tôi vào thế khó hay không.

Kính mong cơ quan chức năng can thiệp để phụ huynh chúng tôi thoát khỏi cảnh phải "gượng ép" mua bảo hiểm một cách vô nghĩa như vậy.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cá nhân tôi có con học tại trường Tiểu học Thị trấn A, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và cũng là một trong những phụ huynh được giáo viên trong trường mời mua bảo hiểm Prudential. Tôi từ chối thì có vẻ thầy cô không vui nên cũng gắng mua. Tôi rất bức xúc với việc giáo viên trong trường ngay cả thầy hiệu trưởng cũng liên hệ với những phụ huynh thuộc diện gia đình khá giả đế đến tận nhà tiếp thị mua bảo hiểm của Prudential. Phụ huynh không muốn mua cũng phải cố gắng mà mua, không mua thì sợ con bị "thầy cô gét". Pháp luật không cấm các thầy cô giáo làm thêm kiếm tiền nhưng nếu làm như vậy có khách quan hay không, có phải cố tình đưa phụ huynh chúng tôi vào thế khó hay không.

Kính mong cơ quan chức năng can thiệp để phụ huynh chúng tôi thoát khỏi cảnh phải "gượng ép" mua bảo hiểm một cách vô nghĩa như vậy.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: