(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thoi gian tuyen dung
Người hỏi : NGUYỄN XUÂN LAM     Số điện thoại: 0947827941     Email: LAMNGUYEN1103@GMAIL.COM     Địa chỉ: SO62, HẺM 13, DUONG CÁCH MẠNG THÁNG TAM
Ngày hỏi: 25/10/2014 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 27/10/2014 - 09 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi khi nào thì sở khoa học công nghệ tuyển dung?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 27/10/2014 - 16 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Khoa học và Công nghệ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Sở KH&CN không có chức năng tuyển dụng công chức, mà do UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ (sau khi các ngành đăng ký danh sách với Sở Nội vụ), Nếu có nhu cầu đăng ký em có thể tham khảo danh sách các ngành cần tuyển dụng năm 2014 được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (http://sonoivu.tayninh.gov.vn, mục Đào tạo bồi dưỡng - Về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014).

- Năm 2014, Sở KH&CN có đăng ký tuyển dụng 03 ngành: Luật, khoa học xã hội và công nghệ sinh học. Về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng do Sở Nội vụ thông báo.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thoi gian tuyen dung
 Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi khi nào thì sở khoa học công nghệ tuyển dung?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi khi nào thì sở khoa học công nghệ tuyển dung?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: