(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển ngạch công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: kieuchi0118@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/10/2014 - 15 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 24/10/2014 - 15 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được xếp lương bậc 2 (cao đẳng) hệ số 2.41 vào ngày 01/4/2014. Đúng hạn nâng bậc sẽ là 01/4/2015. Nhưng do lập thành tích xuất sắc được nâng trước thời hạn 6 tháng. Tôi đã có bàng đại học nhưng chưa biết trong năm có thi chuyển ngạch không. Giả sử có đợt thi chuyển ngạch cuối năm 2014

Trường hợp 1: Nếu tôi  được nâng trước thời hạn nhưng đến cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015 mới có quyết định nâng lương hệ số 2.72 thì khi chuyển ngạch đợt cuối năm 2014 hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu

Trường hợp 2: Nếu tôi không nâng lương trước hạn. Cuối năm thi chuyển ngạch thì hệ số lương sau khi chuyển ngạch sẽ là bao nhiêu? Đến tháng 4 năm 2015 tôi có được nâng bậc không? nếu được thì hệ số là bao nhiêu?

Rất mong nhận được sớm câu trả lời của quý cơ quan.

Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/11/2014 - 10 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung này, Ông (bà) có thể nghiên cứu tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Việc chuyển xếp lương đối với ông bà là do bộ phận Văn phòng (Tổ chức) đơn vị ông (bà) đang công tác thực hiện. Nếu chưa rõ xin liên hệ Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng thuộc Sở Nội vụ, Điện thoại: 066 3839968 để được hướng dẫn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển ngạch công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được xếp lương bậc 2 (cao đẳng) hệ số 2.41 vào ngày 01/4/2014. Đúng hạn nâng bậc sẽ là 01/4/2015. Nhưng do lập thành tích xuất sắc được nâng trước thời hạn 6 tháng. Tôi đã có bàng đại học nhưng chưa biết trong năm có thi chuyển ngạch không. Giả sử có đợt thi chuyển ngạch cuối năm 2014

Trường hợp 1: Nếu tôi  được nâng trước thời hạn nhưng đến cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015 mới có quyết định nâng lương hệ số 2.72 thì khi chuyển ngạch đợt cuối năm 2014 hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu

Trường hợp 2: Nếu tôi không nâng lương trước hạn. Cuối năm thi chuyển ngạch thì hệ số lương sau khi chuyển ngạch sẽ là bao nhiêu? Đến tháng 4 năm 2015 tôi có được nâng bậc không? nếu được thì hệ số là bao nhiêu?

Rất mong nhận được sớm câu trả lời của quý cơ quan.

Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được xếp lương bậc 2 (cao đẳng) hệ số 2.41 vào ngày 01/4/2014. Đúng hạn nâng bậc sẽ là 01/4/2015. Nhưng do lập thành tích xuất sắc được nâng trước thời hạn 6 tháng. Tôi đã có bàng đại học nhưng chưa biết trong năm có thi chuyển ngạch không. Giả sử có đợt thi chuyển ngạch cuối năm 2014

Trường hợp 1: Nếu tôi  được nâng trước thời hạn nhưng đến cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015 mới có quyết định nâng lương hệ số 2.72 thì khi chuyển ngạch đợt cuối năm 2014 hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu

Trường hợp 2: Nếu tôi không nâng lương trước hạn. Cuối năm thi chuyển ngạch thì hệ số lương sau khi chuyển ngạch sẽ là bao nhiêu? Đến tháng 4 năm 2015 tôi có được nâng bậc không? nếu được thì hệ số là bao nhiêu?

Rất mong nhận được sớm câu trả lời của quý cơ quan.

Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: