(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vè chế độ lương bổng
Người hỏi : cá nhan     Số điện thoại: 0977235121     Email: phonglan@gmail.com     Địa chỉ: tay ninh
Ngày hỏi: 23/10/2014 - 17 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 24/10/2014 - 15 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi sinh năm la nhan vien hợp dồng lao động  số 68/2000 cho một cơ quan, đến tháng 11/2014, tôi hết tuổi lao động 60 tuổi. THời gian tham gia dóng bảo hiểm của tôi là 15 năm. vậy cho tôi hỏi " tôi có được hưởng chế độ một năm nửa tháng lương không?"./.

nếu có hay không có cho tôi hỏi áp dụng văn bản nào? tôi thành thật biết ơn??


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 28/10/2014 - 13 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

            Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

           Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia BHXH nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định (tham gia BHXH từ 20 năm trở lên) thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

          Việc mỗi năm được hưởng nửa tháng lương, Ông có thể liên hệ Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Nội vụ để hiểu rõ hơn./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vè chế độ lương bổng
 Nội dung câu hỏi:

tôi sinh năm la nhan vien hợp dồng lao động  số 68/2000 cho một cơ quan, đến tháng 11/2014, tôi hết tuổi lao động 60 tuổi. THời gian tham gia dóng bảo hiểm của tôi là 15 năm. vậy cho tôi hỏi " tôi có được hưởng chế độ một năm nửa tháng lương không?"./.

nếu có hay không có cho tôi hỏi áp dụng văn bản nào? tôi thành thật biết ơn??

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi sinh năm la nhan vien hợp dồng lao động  số 68/2000 cho một cơ quan, đến tháng 11/2014, tôi hết tuổi lao động 60 tuổi. THời gian tham gia dóng bảo hiểm của tôi là 15 năm. vậy cho tôi hỏi " tôi có được hưởng chế độ một năm nửa tháng lương không?"./.

nếu có hay không có cho tôi hỏi áp dụng văn bản nào? tôi thành thật biết ơn??

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: