(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tệ nạn cờ bạc
Người hỏi : Nguyễn Nha     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trường Tây - Hòa Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/10/2014 - 10 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 24/10/2014 - 15 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Để hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Nay, tôi xin tố cáo một số tụ điểm cờ bạc trên địa bàn để cơ quan chức năng có hướng xử lý :

1/. Bà Năm Hạnh (Chủ quán Cà phê Phương Đông - Đối diện Trạm xăng Đông Á, đường Nguyễn Văn Linh - Trường Lộc - Trường Tây - Hòa Thành - Tây Ninh) ghi và giao phơi đề cho ông Năm Hải (Chủ tiệm Tạp Hóa Kim Phụng - đầu góc hẻm 44 - đường Nguyễn Văn Linh - Hòa Thành (đối diện Dịch vụ du lịch Ngọc Hà).

2/. Thầu đề biệt danh là Cà Chua :

Đ/c : Đường Nguyễn Văn Linh - khu vực Trường Hòa - Hòa Thành, rẻ phải theo đường Bầu Ếch khoảng 700 m, nhà bên tay trái có tiệm tạp hóa và bàn bi da.

Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tệ nạn cờ bạc
 Nội dung câu hỏi:

Để hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Nay, tôi xin tố cáo một số tụ điểm cờ bạc trên địa bàn để cơ quan chức năng có hướng xử lý :

1/. Bà Năm Hạnh (Chủ quán Cà phê Phương Đông - Đối diện Trạm xăng Đông Á, đường Nguyễn Văn Linh - Trường Lộc - Trường Tây - Hòa Thành - Tây Ninh) ghi và giao phơi đề cho ông Năm Hải (Chủ tiệm Tạp Hóa Kim Phụng - đầu góc hẻm 44 - đường Nguyễn Văn Linh - Hòa Thành (đối diện Dịch vụ du lịch Ngọc Hà).

2/. Thầu đề biệt danh là Cà Chua :

Đ/c : Đường Nguyễn Văn Linh - khu vực Trường Hòa - Hòa Thành, rẻ phải theo đường Bầu Ếch khoảng 700 m, nhà bên tay trái có tiệm tạp hóa và bàn bi da.

Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Để hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Nay, tôi xin tố cáo một số tụ điểm cờ bạc trên địa bàn để cơ quan chức năng có hướng xử lý :

1/. Bà Năm Hạnh (Chủ quán Cà phê Phương Đông - Đối diện Trạm xăng Đông Á, đường Nguyễn Văn Linh - Trường Lộc - Trường Tây - Hòa Thành - Tây Ninh) ghi và giao phơi đề cho ông Năm Hải (Chủ tiệm Tạp Hóa Kim Phụng - đầu góc hẻm 44 - đường Nguyễn Văn Linh - Hòa Thành (đối diện Dịch vụ du lịch Ngọc Hà).

2/. Thầu đề biệt danh là Cà Chua :

Đ/c : Đường Nguyễn Văn Linh - khu vực Trường Hòa - Hòa Thành, rẻ phải theo đường Bầu Ếch khoảng 700 m, nhà bên tay trái có tiệm tạp hóa và bàn bi da.

Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: