(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: luong giao vien tieu hoc theo che de thinh giang
Người hỏi : huynhkhoa     Số điện thoại: 01673331665     Email: ankhoahuynh@yahoo.com     Địa chỉ: h55/3b hiep hoa hiep tan hoa thanh tay ninh
Ngày hỏi: 24/10/2014 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 24/10/2014 - 15 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Em xin chao thay co,

Em tot nghiep CDSP hien dang day hop dong thinh giang tai 1 truong tieu hoc, cho e hoi vay luong giao vien tieu hoc la bao nhieu?

Nhung trong hop dong thinh giang cua em khong the hien dong theo van ban nao? em phai ky tung thang chu khong phai 6 thang hay 1 nam, vay co dung khong? trong hop dong the hien so luong cua em la giao vien thinh giang chi co 2tr8.

Nhung theo thong tu cua Bo Noi Vu, Bo Giao Duc va Bo Tai Chinh, la giao vien hop dong em van duoc nhan phu cap dung khong a?- nhung khi e dua thong tu trinh cho cap lanh dao thi em chi duoc tra loi la do em khong nam trong ban luong nen em khong duoc nhan bat ky khoan phu cap nao? Vay co dung khong a?

E mong tin tra loi tu quy thay co, Em xin chan thanh cam on!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 27/10/2014 - 08 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng TCCB Sở GDĐT trả lời tiếp theo:

1. Em là giáo viên thỉnh giảng do đó chỉ được hưởng chế độ / giờ thỉnh giảng (dạy bao nhiêu tiết hưởng bấy nhiêu tiết).

2. Em xem thông tư hướng dẫn của liên BỘ nhưng không phân biệt được đối tượng hợp đồng thỉnh giảng và hợp đồng cơ hữu.

3. Muốn biết rõ thêm em liên hệ trực tiếp với người ký hợp đồng thỉnh giảng để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

TP. TCCB


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: luong giao vien tieu hoc theo che de thinh giang
 Nội dung câu hỏi:

Em xin chao thay co,

Em tot nghiep CDSP hien dang day hop dong thinh giang tai 1 truong tieu hoc, cho e hoi vay luong giao vien tieu hoc la bao nhieu?

Nhung trong hop dong thinh giang cua em khong the hien dong theo van ban nao? em phai ky tung thang chu khong phai 6 thang hay 1 nam, vay co dung khong? trong hop dong the hien so luong cua em la giao vien thinh giang chi co 2tr8.

Nhung theo thong tu cua Bo Noi Vu, Bo Giao Duc va Bo Tai Chinh, la giao vien hop dong em van duoc nhan phu cap dung khong a?- nhung khi e dua thong tu trinh cho cap lanh dao thi em chi duoc tra loi la do em khong nam trong ban luong nen em khong duoc nhan bat ky khoan phu cap nao? Vay co dung khong a?

E mong tin tra loi tu quy thay co, Em xin chan thanh cam on!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em xin chao thay co,

Em tot nghiep CDSP hien dang day hop dong thinh giang tai 1 truong tieu hoc, cho e hoi vay luong giao vien tieu hoc la bao nhieu?

Nhung trong hop dong thinh giang cua em khong the hien dong theo van ban nao? em phai ky tung thang chu khong phai 6 thang hay 1 nam, vay co dung khong? trong hop dong the hien so luong cua em la giao vien thinh giang chi co 2tr8.

Nhung theo thong tu cua Bo Noi Vu, Bo Giao Duc va Bo Tai Chinh, la giao vien hop dong em van duoc nhan phu cap dung khong a?- nhung khi e dua thong tu trinh cho cap lanh dao thi em chi duoc tra loi la do em khong nam trong ban luong nen em khong duoc nhan bat ky khoan phu cap nao? Vay co dung khong a?

E mong tin tra loi tu quy thay co, Em xin chan thanh cam on!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: