(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/09/2014 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 06/09/2014 - 07 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

thầy cô cho em hỏi:

thi viên chức đối với giáo viên có được đem sách dành cho giáo viên vào phòng thi không ạ? hay chỉ được mang mỗi sách giáo khoa?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 06/09/2014 - 07 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 như sau:

1. Nội dung kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn:

a. Đối với loại hình giáo viên:

Phần kiểm tra, sát hạch chủ yếu là soạn giáo án 1 tiết dạy về kiến thức chuyên môn của vị trí ngạch dự tuyển theo chương trình sách giáo khoa hiện hành. Cụ thể:

- Giáo viên mầm non: Theo chương trình Giáo dục mầm non (chương trình khung) của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và sách Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề (trẻ 5 – 6 tuổi) của Nhà xuất bản Giáo dục do Lê Thu Hương chủ biên.

- Giáo viên tiểu học: Theo chương trình, sách giáo khoa môn toán hoặc tiếng việt khối lớp 3, 4 hiện hành.

- Giáo viên trung học cơ sở: Theo chương trình, sách giáo khoa cơ bản của khối lớp 7, 8 hiện hành.

- Giáo viên trung học phổ thông: Theo chương trình, sách giáo khoa chuẩn của khối lớp 10, 11 hiện hành.

 b. Đối với loại hình nhân viên thư viện, văn thư, y tế trường học và kế toán:

Phần kiểm tra, sát hạch chủ yếu là phỏng vấn về kiến thức thuộc nội dung của tài liệu trong đề cương hướng dẫn. Thí sinh có thể tìm các tài liệu trên mạng Internet hoặc tài liệu chuyên ngành đã học các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng,…

2. Hình thức và cách thức kiểm tra sát hạch:

- Đối với người dự tuyển vào vị trí ngạch giáo viên: Thực hiện soạn giáo án 1 tiết dạy theo đề được chọn của Ban kiểm tra, sát hạch, thời gian soạn giáo án là 90 phút.

- Đối với người dự tuyển vào vị trí ngạch nhân viên: Người dự tuyển bốc thăm chọn ngẩu nhiên 01 trong các câu hỏi phỏng vấn/môn phỏng vấn. Mỗi câu có thời gian cho người dự tuyển chuẩn bị 10 phút và trả lời phỏng vấn trong thời gian tối đa 15 phút (kể cả thời gian hỏi và trả lời).

Lưu ý: Đối với người dự tuyển vào vị trí ngạch giáo viên, chỉ được mang theo sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy của môn dự tuyển. Các trường hợp dự tuyển là nhân viên không mang vào phòng kiểm tra, sát hạch bất cứ tài liệu nào.

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

thầy cô cho em hỏi:

thi viên chức đối với giáo viên có được đem sách dành cho giáo viên vào phòng thi không ạ? hay chỉ được mang mỗi sách giáo khoa?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thầy cô cho em hỏi:

thi viên chức đối với giáo viên có được đem sách dành cho giáo viên vào phòng thi không ạ? hay chỉ được mang mỗi sách giáo khoa?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: