(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều Kiện xét tuyển viên chức
Người hỏi : nguyễn Chiến     Số điện thoại: 01644 494 015     Email: Cheinnguyendhpy@gmail.com     Địa chỉ: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày hỏi: 04/09/2014 - 20 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 05/09/2014 - 08 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi: em được biết thông tin Sở GD -ĐT tỉnh Tây ninh có tuyển viên chức năm 2014- 2015.Em là người không có hộ khẩu tại Tây ninh vậy em có đằng kí dự tuyển viên chức được không. Em xin cảm ơn.Em tốt nghiệp CĐSP ĐỊA - SỬ năm 2013.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 06/09/2014 - 07 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT Trả lời: em đủ các điều kiện sau đây là có thể dự tuyển viên chức năm 2014-2015.

1. Điều kiện chung:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

a. Giáo viên:

- Về chuyên môn:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm chính quy trở lên đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, tật học;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, hình thức đào tạo chính quy (không tuyển hệ chuyên tu, tại chức hoặc các ngành ngoài sư phạm có chứng chỉ sư phạm) đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Về ngoại ngữ: Trình độ A trở lên.

- Về tin học: Trình độ tin học văn phòng trở lên.

b. Nhân viên

*Nhân viên kế toán:

- Về chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Về ngoại ngữ: Trình độ A ( trung cấp), Trình độ B (đại học, cao đẳng).

- Về tin học: Trình độ tin học văn phòng.

* Nhân viên y tế, thư viện:

- Về chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp y sĩ hoặc điều dưỡng đối với nhân viên y tế trường học. Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên đúng chuyên ngành đối với nhân viên thư viện, văn thư.

- Về ngoại ngữ: Trình độ A trở lên.

- Về tin học: Trình độ tin học văn phòng.

3. Hồ sơ xét tuyển: Phát hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố.

Trân trọng./.

ThS Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều Kiện xét tuyển viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi: em được biết thông tin Sở GD -ĐT tỉnh Tây ninh có tuyển viên chức năm 2014- 2015.Em là người không có hộ khẩu tại Tây ninh vậy em có đằng kí dự tuyển viên chức được không. Em xin cảm ơn.Em tốt nghiệp CĐSP ĐỊA - SỬ năm 2013.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi: em được biết thông tin Sở GD -ĐT tỉnh Tây ninh có tuyển viên chức năm 2014- 2015.Em là người không có hộ khẩu tại Tây ninh vậy em có đằng kí dự tuyển viên chức được không. Em xin cảm ơn.Em tốt nghiệp CĐSP ĐỊA - SỬ năm 2013.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: