(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi Công Chức
Người hỏi : Sở GD và ĐT Tây Ninh     Số điện thoại: 0985951516     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2014 - 13 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 04/09/2014 - 15 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

ND em muốn hỏi là: mẫu giáo án thi công chức môn tin học tiểu học như thế nào và e muốn lấy tài liệu ở đâu để tham khảo.  Khi thi thì soạn giáo án của khối nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/09/2014 - 15 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Giáo viên tiểu học: Theo chương trình, sách giáo khoa môn toán hoặc tiếng việt khối lớp 3, 4 hiện hành.

- Bạn soạn theo sách tin học lớp 3, lớp 4

- Em tham khảo thêm thông báo trên Website: tayninh.edu.vn

http://tayninh.edu.vn/Detail.aspx?idnews=729#top

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi Công Chức
 Nội dung câu hỏi:

ND em muốn hỏi là: mẫu giáo án thi công chức môn tin học tiểu học như thế nào và e muốn lấy tài liệu ở đâu để tham khảo.  Khi thi thì soạn giáo án của khối nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ND em muốn hỏi là: mẫu giáo án thi công chức môn tin học tiểu học như thế nào và e muốn lấy tài liệu ở đâu để tham khảo.  Khi thi thì soạn giáo án của khối nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: