(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trang phục nơi công sở
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/09/2014 - 07 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 05/09/2014 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Đi làm nơi công sở có được mặc đầm không……? Có công văn, văn bản nào quy định không được mặc đầm đi làm không…? Nếu không cho nhân viên, chuyên viên, cán bộ công chức mặc đầm đi làm thì Quy chế nơi công sở của chính phủ đã chỉ rỏ trang phục đi làm đã có quy định rồi..? Tại sao tỉnh Tây Ninh phải cấm mặc đầm quần jean đi làm..? Mặc đầm không hở hang nhưng lịch sự là được rồi tại sao phải cấm mặc đầm đi làm nơi công sở. Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận người ta vẫn mặc đầm đi làm đó thôi. Nếu không cho mặc đâm, mặc quần jean đi làm thì Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nên ra một Quy chế mới. Cán bộ Công chức đi làm phải mặc Quốc phục đi làm. Chứ Của Chính phủ có quy định rỏ ràng Quốc phục và Trang phục. Trang phục thì gọn gàn lịch sự, Mặc đầm có gì là không lịch sự. Mong các chú, các bác, anh chị Sở Nội vụ hướng dẫn mặc đồ thế nào đi làm thì đẹp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/09/2014 - 09 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

              Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục nơi công sở, đều thực hiện theo quy định tại QĐ 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, không có văn bản nào cấm mặc những trang phục mà người hỏi nêu ra. Sở Nội vụ không hướng dẫn cụ thể mặc đồ như thế nào đi làm cho đẹp. Để có sự hướng dẫn hay quy định cụ thê xin vui lòng hỏi trực tiếp Thủ trưởng cơ quan nơi mà người đặt câu hỏi này công tác sẽ được giải thích hướng dẫn cụ thể hơn.

                 Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trang phục nơi công sở
 Nội dung câu hỏi:

Đi làm nơi công sở có được mặc đầm không……? Có công văn, văn bản nào quy định không được mặc đầm đi làm không…? Nếu không cho nhân viên, chuyên viên, cán bộ công chức mặc đầm đi làm thì Quy chế nơi công sở của chính phủ đã chỉ rỏ trang phục đi làm đã có quy định rồi..? Tại sao tỉnh Tây Ninh phải cấm mặc đầm quần jean đi làm..? Mặc đầm không hở hang nhưng lịch sự là được rồi tại sao phải cấm mặc đầm đi làm nơi công sở. Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận người ta vẫn mặc đầm đi làm đó thôi. Nếu không cho mặc đâm, mặc quần jean đi làm thì Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nên ra một Quy chế mới. Cán bộ Công chức đi làm phải mặc Quốc phục đi làm. Chứ Của Chính phủ có quy định rỏ ràng Quốc phục và Trang phục. Trang phục thì gọn gàn lịch sự, Mặc đầm có gì là không lịch sự. Mong các chú, các bác, anh chị Sở Nội vụ hướng dẫn mặc đồ thế nào đi làm thì đẹp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đi làm nơi công sở có được mặc đầm không……? Có công văn, văn bản nào quy định không được mặc đầm đi làm không…? Nếu không cho nhân viên, chuyên viên, cán bộ công chức mặc đầm đi làm thì Quy chế nơi công sở của chính phủ đã chỉ rỏ trang phục đi làm đã có quy định rồi..? Tại sao tỉnh Tây Ninh phải cấm mặc đầm quần jean đi làm..? Mặc đầm không hở hang nhưng lịch sự là được rồi tại sao phải cấm mặc đầm đi làm nơi công sở. Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận người ta vẫn mặc đầm đi làm đó thôi. Nếu không cho mặc đâm, mặc quần jean đi làm thì Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nên ra một Quy chế mới. Cán bộ Công chức đi làm phải mặc Quốc phục đi làm. Chứ Của Chính phủ có quy định rỏ ràng Quốc phục và Trang phục. Trang phục thì gọn gàn lịch sự, Mặc đầm có gì là không lịch sự. Mong các chú, các bác, anh chị Sở Nội vụ hướng dẫn mặc đồ thế nào đi làm thì đẹp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: