(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Thủ tục làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 14/08/2019 - 16 Giờ 29 phút
2 thời gian họp 17/07/2019 - 13 Giờ 35 phút
3 Trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn hay mất? 16/07/2019 - 19 Giờ 06 phút
4 Thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên 1 cửa huyện Bến Cầu 12/07/2019 - 19 Giờ 31 phút
5 CÂU HỎI KHÔNG VI PHẠM MÀ CỨ CHUYỂN VÀO VI PHẠM 10/07/2019 - 14 Giờ 36 phút
6 Chấn chỉnh cổng hỏi đáp 09/07/2019 - 13 Giờ 41 phút
7 web site trực tuyến này người dân nãn quá rồi 09/07/2019 - 08 Giờ 58 phút
8 thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp 08/07/2019 - 12 Giờ 47 phút
9 Cán bộ công chức bán hàng online 07/07/2019 - 23 Giờ 17 phút
10 GV Cung cấp Gà đá và tham gia tổ chức Đá Gà 07/07/2019 - 22 Giờ 34 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: