(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Thái độ phục vụ nhân dân của nhân viên 1 cửa huyện Bến Cầu 12/07/2019 - 19 Giờ 31 phút
2 CÂU HỎI KHÔNG VI PHẠM MÀ CỨ CHUYỂN VÀO VI PHẠM 10/07/2019 - 14 Giờ 36 phút
3 Chấn chỉnh cổng hỏi đáp 09/07/2019 - 13 Giờ 41 phút
4 web site trực tuyến này người dân nãn quá rồi 09/07/2019 - 08 Giờ 58 phút
5 thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp 08/07/2019 - 12 Giờ 47 phút
6 Cán bộ công chức bán hàng online 07/07/2019 - 23 Giờ 17 phút
7 GV Cung cấp Gà đá và tham gia tổ chức Đá Gà 07/07/2019 - 22 Giờ 34 phút
8 Cổng trực tuyến gì mà mấy ngày chẳng xem câu hỏi 07/07/2019 - 09 Giờ 48 phút
9 Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 39 03/07/2019 - 20 Giờ 26 phút
10 hoidap.tayninh.gov.vn hoạt động chưa đạt 03/07/2019 - 19 Giờ 41 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: