(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Chế độ ăn của học trò trường mầm non Rạng Đông, Hòa Thành 17/05/2019 - 05 Giờ 29 phút
2 Hiệu trường trường TH Thị Trấn không thực hiện đúng chế độ làm việc theo Thông tư. 14/05/2019 - 20 Giờ 11 phút
3 thuyên chuyển viên chức 13/05/2019 - 21 Giờ 22 phút
4 Huyện Hòa Thành Có Lên Thị Xã Không? 12/05/2019 - 19 Giờ 07 phút
5 Bố trí các trường học 12/05/2019 - 10 Giờ 10 phút
6 Cấp Giấy chứng nhận trễ hẹn 11/05/2019 - 11 Giờ 24 phút
7 Tách thửa không được 11/05/2019 - 11 Giờ 10 phút
8 Chế độ trợ cấp thôi việc 10/05/2019 - 10 Giờ 55 phút
9 Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lần 2 09/05/2019 - 08 Giờ 08 phút
10 Đang làm việc online muốn xin vô biên chế thì làm thế nào? 08/05/2019 - 17 Giờ 28 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: