(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Người hỏi : Hội Võ     Số điện thoại:      Email: vominhhoi@gmail.com     Địa chỉ: Chà Là, Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 19/08/2014 - 09 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 19/08/2014 - 15 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Đối với lương tối thiểu vùng tăng theo Nghị định 103 thì UBND tỉnh mình có hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013. Hiện tại lương tối thiểu được tăng lên theo nghị đinh 182/2013/NĐ-CP. Cho tôi hỏi hiện tại UBND tỉnh có hướng dẫn nào mới không.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 04/09/2014 - 08 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn đọc Hội Võ!

Theo nội dung câu hỏi mà bạn đặt ra, Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Hiện nay, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Hướng dẫn số 1484/HD-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh;

2. Sở Xây dựng đang trình UBND tỉnh dự thảo điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP tại Công văn số 741/SXD-KTVLXD ngày 01/7/2014 về việc thu nhập chi phí lương thực tế của công nhân xây dựng trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Đây là nội dung trả lời về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình để bạn đọc Hội Võ; địa chỉ: Chà Là, Dương Minh Châu biết thực hiện.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
 Nội dung câu hỏi:

Đối với lương tối thiểu vùng tăng theo Nghị định 103 thì UBND tỉnh mình có hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013. Hiện tại lương tối thiểu được tăng lên theo nghị đinh 182/2013/NĐ-CP. Cho tôi hỏi hiện tại UBND tỉnh có hướng dẫn nào mới không.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đối với lương tối thiểu vùng tăng theo Nghị định 103 thì UBND tỉnh mình có hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013. Hiện tại lương tối thiểu được tăng lên theo nghị đinh 182/2013/NĐ-CP. Cho tôi hỏi hiện tại UBND tỉnh có hướng dẫn nào mới không.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: