(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cử nhân ngoài SP
Người hỏi : Quang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/08/2014 - 00 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 19/08/2014 - 08 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp một ngành Cử nhân ngoài sư phạm của trường Đại học Sư Phạm và có chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên THPT. Tôi có nghe thông tin Sở sẽ không tuyển thí sinh tốt nghiệp trường khác ngoài trường sư phạm.

Vậy trường hợp của tôi có được tham gia thi tuyển như bình thường không? Khi nào Sở mới có thông tin tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục hay năm nay đã bão hòa giáo viên?

Rất mong nhận được câu trả lời cụ thể từ Sở. Tôi cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 19/08/2014 - 13 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Năm học 2014-2015 Sở GDĐT không tuyển giáo viên dạy THPT có trình độ đào tạo ngoài sư phạm.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cử nhân ngoài SP
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp một ngành Cử nhân ngoài sư phạm của trường Đại học Sư Phạm và có chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên THPT. Tôi có nghe thông tin Sở sẽ không tuyển thí sinh tốt nghiệp trường khác ngoài trường sư phạm.

Vậy trường hợp của tôi có được tham gia thi tuyển như bình thường không? Khi nào Sở mới có thông tin tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục hay năm nay đã bão hòa giáo viên?

Rất mong nhận được câu trả lời cụ thể từ Sở. Tôi cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp một ngành Cử nhân ngoài sư phạm của trường Đại học Sư Phạm và có chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên THPT. Tôi có nghe thông tin Sở sẽ không tuyển thí sinh tốt nghiệp trường khác ngoài trường sư phạm.

Vậy trường hợp của tôi có được tham gia thi tuyển như bình thường không? Khi nào Sở mới có thông tin tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục hay năm nay đã bão hòa giáo viên?

Rất mong nhận được câu trả lời cụ thể từ Sở. Tôi cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: