(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bao giờ mới bán hồ sơ xin việc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01666050443     Email: colekhoemidavotinh_votinh@yahoo.com     Địa chỉ: châu thành
Ngày hỏi: 15/08/2014 - 09 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 15/08/2014 - 12 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hoi bao giờ các huyện mới bán hồ sơ xin việc ạ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 26/08/2014 - 11 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

xin trả lời bạn như sau :

- Bạn không nói rõ là bạn ở đâu ?, tốt nghiệp đại học nào? và bạn muốn nộp hồ sơ ở cơ quan ban nghành nào ?

- bạn liên hệ với phòng nội vụ huyện sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn.

xin cám ơn ban đã đạt câu hỏi

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bao giờ mới bán hồ sơ xin việc
 Nội dung câu hỏi:

cho em hoi bao giờ các huyện mới bán hồ sơ xin việc ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hoi bao giờ các huyện mới bán hồ sơ xin việc ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: