(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đất đai
Người hỏi : Vương Công Ty      Số điện thoại: 0972114412     Email: Vuongtycr@gmail.com      Địa chỉ: 137, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/04/2021 - 22 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 02/04/2021 - 14 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi: Trường hợp ba và mẹ tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ (sổ mới), nhưng bây giờ ba tôi đột ngột qua đời. Vậy cho tôi hỏi còn mẹ tôi có sang tên được cho các con hay không. Hay là phải đổi sổ cho mẹ tôi 1 lần nửa rồi mới sang tên được.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 08/04/2021 - 14 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Sau khi ba của ông qua đời, ông cần phải xác định phần di sản ba ông để lại gồm những gì, nếu miếng đất này được xác định hoàn toàn là di sản của ba ông để lại hoặc là tài sản chung của ba mẹ ông (thì ba ông sẽ được sở hữu 1/2 số tài sản này). Sau đó tiến hành xác định xem những người thừa kế phần tài sản này là những người thuộc hành thừa kế thứ nhất, bao gồm: vợ, con ruột, con nuôi, ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi.

Sau khi xác định được người thừa kế theo pháp luật, ông có thể họp những người thừa kế để thỏa thuận phân chia di sản, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (ngoài các con) từ chối nhận di sản thừa kế, mẹ ông tặng tài sản (quyền sử dụng đất) của bà và thỏa thuận nhường di sản thừa kế cho các con.

Sau khi có văn bản thỏa thuận, ông cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Văn phòng công chứng, Văn phòng công chứng có trách nhiệm liên hệ với UBND cấp xã/phường/thị trấn để làm thủ tục công bố phần di sản này, 30 ngày sau đó nếu không có tranh chấp hay kiện cáo gì, Văn phòng công chứng sẽ có văn bản xác nhận di sản thừa kế này.  Sau đó, ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai để được cấp giấy cho các con mà không phải cấp lại Giấy CNQSDĐ cho mẹ ông.

Xin thông tin cho ông Vương Công Ty được rõ.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đất đai
 Nội dung câu hỏi: Trường hợp ba và mẹ tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ (sổ mới), nhưng bây giờ ba tôi đột ngột qua đời. Vậy cho tôi hỏi còn mẹ tôi có sang tên được cho các con hay không. Hay là phải đổi sổ cho mẹ tôi 1 lần nửa rồi mới sang tên được.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Trường hợp ba và mẹ tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ (sổ mới), nhưng bây giờ ba tôi đột ngột qua đời. Vậy cho tôi hỏi còn mẹ tôi có sang tên được cho các con hay không. Hay là phải đổi sổ cho mẹ tôi 1 lần nửa rồi mới sang tên được.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: