(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai
Người hỏi : Thảo     Số điện thoại: 0972052112     Email:      Địa chỉ: Tầm Lanh, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 01/04/2021 - 16 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 02/04/2021 - 14 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND và các cơ quan có liên quan
Tôi có thắc mắc về trình tự giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình tự xin chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian giải quyết hồ sơ thực tế tại huyện Gò Dầu, cũng như khi giải quyết hồ sơ bị trễ sẽ như thế nào, căn cứ vào văn bản pháp luật nào để tôi cũng như những người dân khác tiện để tìm hiểu, tránh phải lên xuống cơ quan nhiều lần.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 06/04/2021 - 09 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của ông, bà đã được UBND huyện Gò Dầu trả lời, hướng dẫn.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 05/04/2021 - 10 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu đã nhận được câu hỏi của Ông bà và xin phúc đáp cho ông bà như sau: Thông tin trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện địa chỉ: https://godau.tayninh.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để được hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục theo quy định./.

Trân trong./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND và các cơ quan có liên quan
Tôi có thắc mắc về trình tự giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình tự xin chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian giải quyết hồ sơ thực tế tại huyện Gò Dầu, cũng như khi giải quyết hồ sơ bị trễ sẽ như thế nào, căn cứ vào văn bản pháp luật nào để tôi cũng như những người dân khác tiện để tìm hiểu, tránh phải lên xuống cơ quan nhiều lần.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi UBND và các cơ quan có liên quan
Tôi có thắc mắc về trình tự giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trình tự xin chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian giải quyết hồ sơ thực tế tại huyện Gò Dầu, cũng như khi giải quyết hồ sơ bị trễ sẽ như thế nào, căn cứ vào văn bản pháp luật nào để tôi cũng như những người dân khác tiện để tìm hiểu, tránh phải lên xuống cơ quan nhiều lần.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: