(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về việc xác nhận độc thân
Người hỏi : lê va n tâm     Số điện thoại: 0962382152     Email:      Địa chỉ: trí bình châu thành tây ninh
Ngày hỏi: 14/01/2021 - 14 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 15/01/2021 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi: kính thưa sở tư pháp tây ninh
tôi và vợ tôi nay đã kết hôn 3 năm rồi từ năm 2017_2020. vợ tôi có đến ubnd phường 4 tp tây ninh để làm giấy xác nhận độc thân. tư pháp phường 4 nói là vợ tôi không đủ điều kiện để làm giấy xác nhận độc thân.
vì lý do năm 2009 vợ tôi có đến ubnd phường 4; để làm giấy độc thân lấy chồng nước ngoài(trung quốc) nhưng vợ tôi chỉ chuyển giấy độc thân đi thôi. vợ tôi chưa có qua bên đó. cho tôi hỏi làm sao có thể làm giấy độc thân cho vợ tôi 
tôi xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 22/01/2021 - 09 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

“Điều 12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

1. Trường hợp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này”.

Căn cứ theo quy định trên, do trước đây vợ bạn đã yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy XNTTHN) để kết hôn với người nước ngoài nhưng nếu chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, nay đề nghị cấp Giấy XNTTHN để kết hôn với bạn thì vợ bạn phải nộp lại Giấy XNTTHN đã được cấp trước đây. Trường hợp không nộp lại được Giấy XNTTHN thì phải trình bày lý do, sau đó UBND cấp xã, nơi thường trú của vợ bạn sẽ tiến hành xác minh. Nếu kết quả xác minh vợ bạn chưa đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo Giấy XNTTHN trước đây (Nếu UBND cấp xã không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì yêu cầu vợ bạn phải có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân là chưa đăng ký kết hôn với ai), trên cơ sở đó UBND cấp xã xem xét sẽ cấp Giấy XNTTHN cho vợ bạn.

Trong trường hợp vợ bạn không sang nước ngoài nhưng Giấy XNTTHN trước đây đã được sử dụng để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì bắt buộc phải làm thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và thực hiện ghi chú ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Sau khi có Trích lục ghi chú ly hôn thì vợ bạn mới được cấp Giấy XNTTHN để kết hôn với bạn.

Sở Tư pháp trả lời để ban được biết.

Xin chào bạn./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về việc xác nhận độc thân
 Nội dung câu hỏi: kính thưa sở tư pháp tây ninh
tôi và vợ tôi nay đã kết hôn 3 năm rồi từ năm 2017_2020. vợ tôi có đến ubnd phường 4 tp tây ninh để làm giấy xác nhận độc thân. tư pháp phường 4 nói là vợ tôi không đủ điều kiện để làm giấy xác nhận độc thân.
vì lý do năm 2009 vợ tôi có đến ubnd phường 4; để làm giấy độc thân lấy chồng nước ngoài(trung quốc) nhưng vợ tôi chỉ chuyển giấy độc thân đi thôi. vợ tôi chưa có qua bên đó. cho tôi hỏi làm sao có thể làm giấy độc thân cho vợ tôi 
tôi xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: kính thưa sở tư pháp tây ninh
tôi và vợ tôi nay đã kết hôn 3 năm rồi từ năm 2017_2020. vợ tôi có đến ubnd phường 4 tp tây ninh để làm giấy xác nhận độc thân. tư pháp phường 4 nói là vợ tôi không đủ điều kiện để làm giấy xác nhận độc thân.
vì lý do năm 2009 vợ tôi có đến ubnd phường 4; để làm giấy độc thân lấy chồng nước ngoài(trung quốc) nhưng vợ tôi chỉ chuyển giấy độc thân đi thôi. vợ tôi chưa có qua bên đó. cho tôi hỏi làm sao có thể làm giấy độc thân cho vợ tôi 
tôi xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: