(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiểm định phần mềm nhập khẩu theo tt28/2014ttbvhttdl, tt26/2018/ttbvhttdl
Người hỏi : Công ty Tnhh Can SPorts ViệT nam     Số điện thoại: 0385XXX256     Email: vg-i****@spg-sportsgear.com     Địa chỉ: Ấp thuận hoà, xã truông mít, DMC tây ninh
Ngày hỏi: 14/01/2021 - 09 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 14/01/2021 - 10 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi: ngày 11/1/2021 công ty chúng tôi có mở TK số 103772692551 (ngày đăng ký 11/01/2021) nhập khẩu phần mềm cài đặt cho máy tính để điiều khiển máy cắt khuôn laser OM-306 ORIMILLđược chứa trong USB tờ khai vãn chưa được thông quan và công ty chúng tôi chưa được lấy hàng (tới nay đã được 10 ngày kể từ ngày hàng về). Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp đi kiểm định nội dung phẩn mềm theo điều 3 TT28/2014/TT-BVHTTDL được sửa đổi tại khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL. xin cho công ty hỏi, về phần mềm ở trên công ty có cần phải đi kiểm định nội dung hay xin giấy phép nhập khẩu từ sở (hay bộ) VHTTDL không ak? kính mong sự hướng dẫn và giúp đỡ của phía cơ quan. Trân trọng và cảm ơn!
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 22/01/2021 - 10 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của Công ty TNHH Can Sports địa chỉ: ấp Thuận Hòa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh có ý kiến như sau:

- Căn cứ  Khoản 2, Điều 1 tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL quy định: Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi là Thương nhân) có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định tại Luật Thương mại thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định Mã số HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tên sản phẩm phần mềm cài đặt cho máy tình cắt khuôn laser OM-306 ORIMILL không thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra căn cứ ‘‘Khoản 3, Điều 8 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL nêu: Đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy định tại Điều 10) và nội dung văn hóa khác không phải là sản phẩm quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên cơ sở hồ sơ đề nghị nhập khẩu của Thương nhân” .

Do vậy, Công ty TNHH Can Sports Việt Nam nhập khẩu phần mềm cài đặt cho máy tính để điều khiển máy cắt khuôn laser OM-306 ORIMLL chứa trong USB tờ khai (Quý công ty không ghi rõ mã số HS) không nằm trong danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiểm định phần mềm nhập khẩu theo tt28/2014ttbvhttdl, tt26/2018/ttbvhttdl
 Nội dung câu hỏi: ngày 11/1/2021 công ty chúng tôi có mở TK số 103772692551 (ngày đăng ký 11/01/2021) nhập khẩu phần mềm cài đặt cho máy tính để điiều khiển máy cắt khuôn laser OM-306 ORIMILLđược chứa trong USB tờ khai vãn chưa được thông quan và công ty chúng tôi chưa được lấy hàng (tới nay đã được 10 ngày kể từ ngày hàng về). Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp đi kiểm định nội dung phẩn mềm theo điều 3 TT28/2014/TT-BVHTTDL được sửa đổi tại khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL. xin cho công ty hỏi, về phần mềm ở trên công ty có cần phải đi kiểm định nội dung hay xin giấy phép nhập khẩu từ sở (hay bộ) VHTTDL không ak? kính mong sự hướng dẫn và giúp đỡ của phía cơ quan. Trân trọng và cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: ngày 11/1/2021 công ty chúng tôi có mở TK số 103772692551 (ngày đăng ký 11/01/2021) nhập khẩu phần mềm cài đặt cho máy tính để điiều khiển máy cắt khuôn laser OM-306 ORIMILLđược chứa trong USB tờ khai vãn chưa được thông quan và công ty chúng tôi chưa được lấy hàng (tới nay đã được 10 ngày kể từ ngày hàng về). Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp đi kiểm định nội dung phẩn mềm theo điều 3 TT28/2014/TT-BVHTTDL được sửa đổi tại khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL. xin cho công ty hỏi, về phần mềm ở trên công ty có cần phải đi kiểm định nội dung hay xin giấy phép nhập khẩu từ sở (hay bộ) VHTTDL không ak? kính mong sự hướng dẫn và giúp đỡ của phía cơ quan. Trân trọng và cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: