(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch khu hành chính tỉnh tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0818883464     Email:      Địa chỉ: Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh
Ngày hỏi: 16/12/2020 - 14 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 16/12/2020 - 15 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý cơ quan!

Xin phép cho tôi xin thông tin quy hoạch khu hành chính tỉnh tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh hiện nay còn không?

Nếu còn thông tin quy hoạch thể hiện có thể xem ở đâu? Khi nào mới thực hiện dự án trong quy hoạch.

Tôi muốn thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản được không?

Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/12/2020 - 16 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Quy hoạch Khu hành chính tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Khu số 6 - Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UB ngày 05/8/2014.

Hiện nay, UBND Tỉnh và UBND Thành phố chưa ban hành Quyết định thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án trong khu vực quy hoạch, do đó các quyền sử dụng đất tại khu vực trên vẫn được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch khu hành chính tỉnh tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý cơ quan!

Xin phép cho tôi xin thông tin quy hoạch khu hành chính tỉnh tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh hiện nay còn không?

Nếu còn thông tin quy hoạch thể hiện có thể xem ở đâu? Khi nào mới thực hiện dự án trong quy hoạch.

Tôi muốn thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản được không?

Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào Quý cơ quan!

Xin phép cho tôi xin thông tin quy hoạch khu hành chính tỉnh tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh hiện nay còn không?

Nếu còn thông tin quy hoạch thể hiện có thể xem ở đâu? Khi nào mới thực hiện dự án trong quy hoạch.

Tôi muốn thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản được không?

Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: