(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi UBND tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Người dân Trãng Bàng     Số điện thoại: 0785277890     Email:      Địa chỉ: Thị Xã Trãng Bàng
Ngày hỏi: 30/11/2020 - 11 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 30/11/2020 - 14 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tỉnh ta đang phát triển, việc đầu tư cho đào tạo nghề để tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật là rất quan trọng. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân tỉnh đã không chú trọng đến vấn đề nầy, cho nên không thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các sở ban ngành liên quan... Nên sảy ra các trường hợp thật là đáng tiếc. Qua khảo sát tôi thấy, hầu hết các thiết bị ky thuật phục vụ cho dạy học ( giá trị vài chục tỉ) mà tỉnh mình đầu tư về các trường đã không được sử dụng đúng mục đích, từ khi nhập về đã nhập kho, xong tháo nhỏ ra bán dụng cụ, bán phế liệu... Sinh viên chưa từng chạm đến,,, (nhiều lần gặp sinh viên mang ra cua hàng bán dùm). Điều lạ thay, thiết bị đầu tư nhiều mà sinh viên thì học chay, trong khi đó lại bắt gặp nhiều nhân viên đi mua quá đơn mua sắm dụng cụ day học. UBND tỉnh và các sở nghành sao lại duyệt kinh phí vào những việc nầy khi không kiểm tra xem cơ sở có mua không, và nếu có mua thì mua đúng loại hàng hóa không ??? Tôi thấy con cháu tôi đi học, toàn phải học lý thuyết chay.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/12/2020 - 20 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
    Nội dung câu hỏi này nêu không cụ thể đơn vị, vào thời gian nào nên không đủ cơ sở để xác minh làm rõ.
 
    Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chuyên môn đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thị xã Trảng Bàng và chưa phát hiện trường hợp nào như phản ánh đã nêu.
 
    Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi UBND tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tỉnh ta đang phát triển, việc đầu tư cho đào tạo nghề để tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật là rất quan trọng. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân tỉnh đã không chú trọng đến vấn đề nầy, cho nên không thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các sở ban ngành liên quan... Nên sảy ra các trường hợp thật là đáng tiếc. Qua khảo sát tôi thấy, hầu hết các thiết bị ky thuật phục vụ cho dạy học ( giá trị vài chục tỉ) mà tỉnh mình đầu tư về các trường đã không được sử dụng đúng mục đích, từ khi nhập về đã nhập kho, xong tháo nhỏ ra bán dụng cụ, bán phế liệu... Sinh viên chưa từng chạm đến,,, (nhiều lần gặp sinh viên mang ra cua hàng bán dùm). Điều lạ thay, thiết bị đầu tư nhiều mà sinh viên thì học chay, trong khi đó lại bắt gặp nhiều nhân viên đi mua quá đơn mua sắm dụng cụ day học. UBND tỉnh và các sở nghành sao lại duyệt kinh phí vào những việc nầy khi không kiểm tra xem cơ sở có mua không, và nếu có mua thì mua đúng loại hàng hóa không ??? Tôi thấy con cháu tôi đi học, toàn phải học lý thuyết chay.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tỉnh ta đang phát triển, việc đầu tư cho đào tạo nghề để tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật là rất quan trọng. Tuy nhiên, ủy ban nhân dân tỉnh đã không chú trọng đến vấn đề nầy, cho nên không thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các sở ban ngành liên quan... Nên sảy ra các trường hợp thật là đáng tiếc. Qua khảo sát tôi thấy, hầu hết các thiết bị ky thuật phục vụ cho dạy học ( giá trị vài chục tỉ) mà tỉnh mình đầu tư về các trường đã không được sử dụng đúng mục đích, từ khi nhập về đã nhập kho, xong tháo nhỏ ra bán dụng cụ, bán phế liệu... Sinh viên chưa từng chạm đến,,, (nhiều lần gặp sinh viên mang ra cua hàng bán dùm). Điều lạ thay, thiết bị đầu tư nhiều mà sinh viên thì học chay, trong khi đó lại bắt gặp nhiều nhân viên đi mua quá đơn mua sắm dụng cụ day học. UBND tỉnh và các sở nghành sao lại duyệt kinh phí vào những việc nầy khi không kiểm tra xem cơ sở có mua không, và nếu có mua thì mua đúng loại hàng hóa không ??? Tôi thấy con cháu tôi đi học, toàn phải học lý thuyết chay.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: