(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trang phục Thanh tra Sở
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0585852919     Email:      Địa chỉ: Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/10/2020 - 14 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 26/10/2020 - 20 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

          Hiện tại tôi là kế toán của một Sở, đầu năm 2020 Giám đốc Sở có Quyết định điều động một công chức thanh tra về  Phòng Thanh tra Sở, Phòng thanh tra Sở có đề xuất cấp trang phục thanh tra cho một công chức thanh tra đó. Phòng thanh tra áp dụng theo điều 7 Thông tư số: 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 7: Trang phục đối với công chức, viên chức chưa phải là thanh tra viên.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục như đối với thanh tra viên (trừ mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm).

          Theo tôi nhận thấy quy định này quy định đối với Cơ quan Thanh tra, còn Thanh tra Sở chỉ là Phòng Thanh tra thuộc Sở nên không áp  theo điều 7 này. Do đó Tôi không đưa vào dự toán kinh phí trang phục trong năm 2020 có đúng không? sang năm 2021 nếu công chức thanh tra này được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên thì tôi làm dự toán trang phục được không? Tôi làm như vậy có vi phạm gì không?

          Kính mong Cổng Thông tin điện tử tỉnh trả lời để tôi có căn cứ thực hiện.

          Trân trọng cảm ơn.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Thanh tra Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/11/2020 - 16 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung trả lời:

Theo khoản 1, điều 2 Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2015 thì “ Đối tượng được cấp trang phục là cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước” và điểm d, khoản 1, điều 4 Luật Thanh tra năm 2010 thì Thanh tra sở là một trong các cơ quan thanh tra Nhà nước. Từ các quy định trên đề nghị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Về chế độ quản lý, cấp phát trang phục đề nghị thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ.

 

Nguyễn Thành Tâm


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trang phục Thanh tra Sở
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

          Hiện tại tôi là kế toán của một Sở, đầu năm 2020 Giám đốc Sở có Quyết định điều động một công chức thanh tra về  Phòng Thanh tra Sở, Phòng thanh tra Sở có đề xuất cấp trang phục thanh tra cho một công chức thanh tra đó. Phòng thanh tra áp dụng theo điều 7 Thông tư số: 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 7: Trang phục đối với công chức, viên chức chưa phải là thanh tra viên.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục như đối với thanh tra viên (trừ mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm).

          Theo tôi nhận thấy quy định này quy định đối với Cơ quan Thanh tra, còn Thanh tra Sở chỉ là Phòng Thanh tra thuộc Sở nên không áp  theo điều 7 này. Do đó Tôi không đưa vào dự toán kinh phí trang phục trong năm 2020 có đúng không? sang năm 2021 nếu công chức thanh tra này được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên thì tôi làm dự toán trang phục được không? Tôi làm như vậy có vi phạm gì không?

          Kính mong Cổng Thông tin điện tử tỉnh trả lời để tôi có căn cứ thực hiện.

          Trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

          Hiện tại tôi là kế toán của một Sở, đầu năm 2020 Giám đốc Sở có Quyết định điều động một công chức thanh tra về  Phòng Thanh tra Sở, Phòng thanh tra Sở có đề xuất cấp trang phục thanh tra cho một công chức thanh tra đó. Phòng thanh tra áp dụng theo điều 7 Thông tư số: 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

Điều 7: Trang phục đối với công chức, viên chức chưa phải là thanh tra viên.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục như đối với thanh tra viên (trừ mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm).

          Theo tôi nhận thấy quy định này quy định đối với Cơ quan Thanh tra, còn Thanh tra Sở chỉ là Phòng Thanh tra thuộc Sở nên không áp  theo điều 7 này. Do đó Tôi không đưa vào dự toán kinh phí trang phục trong năm 2020 có đúng không? sang năm 2021 nếu công chức thanh tra này được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên thì tôi làm dự toán trang phục được không? Tôi làm như vậy có vi phạm gì không?

          Kính mong Cổng Thông tin điện tử tỉnh trả lời để tôi có căn cứ thực hiện.

          Trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: